Tilsyn med Læsø Plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører årlige tilsyn med plejehjem.

Tilsynene gennemføres jævnfør Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014..
Tilsynest drejer sig om med de sundhedsfaglige forhold plejehjemmene, og formålet med tilsynet er at medvirke til
at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem.

Tilsynsrappport 2016