Indhold

Er du interesseret i at blive nævning eller domsmand? 

Nævninge og domsmænd betegnes under ét som lægdommere. De er med til at dømme i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.
I Danmark er det helt almindelige borgere, der hjælper den/de juridiske dommere med at vurdere spørgsmål om skyld og straf. At være nævning eller domsmand er en interessant opgave med ansvar og stor betydning for samfundet.

Er du interesseret i at ansøge om at blive nævning eller domsmand, kan du ansøge om dette nu.

I Læsø Kommune skal der udtages mindst syv personer for perioden 2020-2023.
Det er Læsø Kommunes Grundlisteudvalg, der udtager personer til Grundlisten.

Grundlisteudvalget består af Svend Ole Larsen, Janni Nørgaard Pedersen, Erling Mortensen, Thomas W. Olsen og Erik Pedersen

Du kan læse mere nedenfor.

Nederst på siden finder du det ansøgningsskema, som du skal bruge, hvis du er interesseret.

 

For at blive lægdommer skal du:

  • være dansk statsborger
  • have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • være ustraffet og have valgret til folketinget
  • være mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden den firårige periode slutter den 31.12.2023

Der er en række personalegrupper, som på grund af deres erhverv ikke kan udtages til nævning eller domsmand. Du må ikke være:

  • minister, advokat, advokatfuldmægtig
  • ansat i ministeriers departementer eller i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
  • ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
  • præst i folkekirken eller andre trossamfund

Nævninge og domsmænd bliver udtaget for fire år ad gangen.

Det er et borgerligt ombud, og det vil sige, at du med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som nævning eller domsmand, hvis du bliver udtaget.

Læsø Kommunes grundlisteudvalg vælger i marts 2019 hvem, der optages på grundlisten for perioden 2020-2023.

For at komme i betragtning til optagelse på grundlisten, skal du indsende en ansøgning inden den 1. marts 2019. Du finder skemaet nederst på siden.

Nuværende nævninge eller domsmænd skal søge igen.

Det er Grundlisteudvalget, der ammensætter listen på baggrund af indkomne ansøgninger.
Til grundlisten skal udvælges mindst syv egnede borgere, der skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

I Læsø Kommune forventes der at være et særligt behov for personer under 30 år. 

Alle interesserede opfordres til at søge om at blive optaget på grundlisten. Det bemærkes, at ikke alle kan være sikre på at komme på grundlisten.

Læsø Kommunes grundliste sendes til Vestre Landsret, som udtager et antal personer ved at trække lod mellem dem, der er optaget på grundlisten.

Du finder ansøgningsskemaet nederst på siden.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og indsende det som et vedhæftet dokument til Læsø Kommune.

Du kan også aflevere skemaet eller sende det til kommunen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Leif Ladefoged på telefon 29250919

 

Ansøgningsskema om optagelse på grundlisten - wordformat