10. klasse på Læsø: Der er ingen selvstændig 10. klasse på Læsø Skole, men der udarbejdes en selvstændig studieplan for elever, der gerne vil have 10. skoleår på Læsø. En stor del af undervisningen foregår sammen med eleverne i 9. klasse.

10. klasse i folkeskolen på fastlandet.
Hvis eleven vælger at blive boende på Læsø for at gå i 10. klasse på fastlandet, betaler Læsø Kommune for skoleudgiften samt 1 årskort til Læsø-færgen. Forældrene har ingen udgifter i forbindelse med denne ordning.
Vælger eleven derimod at flytte til fastlandet for at gå i 10. klasse og enten bo på eget værelse eller kollegium, ydes der Ø-SU.

10. klasse på efterskole.
Hvis eleven vælger 10. klasse på efterskole, modtager eleven støtte efter Ø-SU-reglerne.

10. klasse i andre skoletilbud.
Andre efterskolelignende ophold som f.eks. sportscollege, kostskoler og evt. High School i udlandet vil blive støttet i henhold reglerne for Ø-SU.

Bemærk: Der ydes kun Ø-SU til ét skoleår på grundskoleniveau.

Vælger elever at gå på efterskole i 10. klasse udbetales efter ansøgning Ø-SU.
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Læsø Kommune.