Læsø kommune har et formaliseret og forpligtende samarbejde med Frederikshavn kommune på en lang række områder, herunder også i.f.t. beredskabet på dette område.

Læsø kommunalbestyrelse har den 26. februar 2018 besluttet at henvise til Frederikshavn kommunes beredskabsplan for overgreb.

Du finder planen her:

https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/bekymring-for-et-barn/beredskabsplan-i-forhold-til-overgreb-mod-boern/