Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. januar 2016 Beskæftigelsesplan 2016. 

Beskæftigelsesplanen er Læsø Kommunes plan for, hvordan kommunen planlægger at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2016. Det er kommunen selv, der tilrettelægger indsatsen i henhold til lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål for indsatsåret samt de budgetmæssige rammer.

Beskæftigelsesministeren har for 2016 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål:

Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse.
Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på - og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 
Jobcentrene skal forebygge, at borgere ender i nogen som helst form for langvarig forsørgelse.

Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes.
Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

Ministermål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.
Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Udover ministerens 4 mål er det muligt at komme med kommunens egne mål, samt mål fastsat af det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

Læsø Beskæftigelsesplan 2016 er bygget op omkring de fire indsatsområder, som ministeren har udmeldt, og for hvert af disse områder indeholder beskæftigelsesplanen

  • afdækning og beskrivelse af udfordringerne i lokalområdet
  • en beskrivelse af de overordnede linjer i den planlagte indsats

Du kan læse den vedtagne beskæftigelseplan ved at klikke i nedenstående orange boks.

 

Beskæftigelsesplan 2016