Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. januar 2017 Beskæftigelsesplan 2017. 

Beskæftigelsesplanen er Læsø Kommunes plan for, hvordan kommunen planlægger at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2016. Det er kommunen selv, der tilrettelægger indsatsen i henhold til lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål for indsatsåret samt de budgetmæssige rammer.

Beskæftigelsesministeren har for 2017 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål:

Ministermål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Ministermål 2: Flere unge skal have en uddannelse

Ministermål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejde

Ministermål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Udover ministerens 4 mål er det muligt at komme med kommunens egne mål, samt mål fastsat af det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

Læsø Beskæftigelsesplan 2017 er bygget op omkring de fire indsatsområder, som ministeren har udmeldt, og for hvert af disse områder indeholder beskæftigelsesplanen

  • afdækning og beskrivelse af udfordringerne i lokalområdet
  • en beskrivelse af de overordnede linjer i den planlagte indsats

Du kan læse den vedtagne beskæftigelseplan ved at klikke i nedenstående orange boks.

 

Beskæftigelsesplan 2017