Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018. 

Beskæftigelsesplanen er Læsø Kommunes plan for, hvordan kommunen planlægger at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2018. Det er kommunen selv, der tilrettelægger indsatsen i henhold til lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål for indsatsåret samt de budgetmæssige rammer.

Beskæftigelsesministeren har for 2018 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål:

Beskæftigelsesministeren har for 2018 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål:

Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Ministermål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Ministermål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Ministermål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Udover ministerens 5 mål er det muligt at komme med kommunens egne mål, samt mål fastsat af det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

Læsø Beskæftigelsesplan 2018 er bygget op omkring de fem indsatsområder, som ministeren har udmeldt, og for hvert af disse områder indeholder beskæftigelsesplanen

  • afdækning og beskrivelse af udfordringerne i lokalområdet
  • en beskrivelse af de overordnede linjer i den planlagte indsats

Du kan læse den vedtagne beskæftigelseplan ved at klikke nederst i det blå felt herunder.