Beskæftigelsesplan 2019 er Læsø Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for beskæftigelsesindsatsen i 2019.


Formålet med Læsø Kommunes beskæftigelsesplan er, at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.


I Beskæftigelsesplan 2019 tilrettelægger og fastsætter Læsø Kommune, med udgangspunkt i ministerens fastsatte mål, de lokale  beskæftigelsespolitiske udfordringer og hermed jobcentrets beskæftigelsesindsats. Planen indeholder mål for, hvordan vi sammen med arbejdsmarkedets parter og det lokale erhvervsliv, vil sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft og støtte flere borgere i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet og blive i stand til at forsørge sig selv.


Det sker inden for de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget og de rammer, som følger af lovgivningen.


Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2019:


1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
6. Udsatte ledige skal have en indsats.


Herudover er det forventet at der vil komme et ministermål lydende ala
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse


Beskæftigelsesplanen er forsøgt formuleret så præcis, overskuelig og kortfattet som muligt.