Beskæftigelsesplan 2020 er Læsø Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for beskæftigelsesindsatsen i 2020.

Formålet med Læsø Kommunes beskæftigelsesplan er, at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og prioritering af indsatsen.

I Beskæftigelsesplan 2020 tilrettelægger og fastsætter Læsø Kommune, med udgangspunkt i ministerens fastsatte mål, de lokale  beskæftigelsespolitiske udfordringer og hermed jobcentrets beskæftigelsesindsats. Planen indeholder mål for, hvordan vi sammen med arbejdsmarkedets parter og det lokale erhvervsliv, vil sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft og støtte flere borgere i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet og blive i stand til at forsørge sig selv.

Det sker inden for de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget og de rammer, som følger af lovgivningen.

Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2020:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Beskæftigelsesplanen er forsøgt formuleret så præcis, overskuelig og kortfattet som muligt.

Beskæftigelsesplan 2020 - Læsø Kommune: