Ansøgning om tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisning.

Foreninger og oplysningsforbund kan ansøge om tilskud til virksomheden efter regler i Folkeoplysningsloven og de kommunalt vedtagne retningslinjer.

Retningslinjerne kan læses på nedenstående link:

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune

Af retningslinjerne fremgår det, at der kan søges om tilskud til aktiviteter, befordring, lokaleudgifter og kulturelle arrangementer m.m.

Du kan finde de relevante skemaer til ansøgning nedenstående: