Ansøgning om tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisning.

Foreninger og oplysningsforbund kan ansøge om tilskud til virksomheden efter regler i Folkeoplysningsloven og de kommunalt vedtagne retningslinjer.

Retningslinjerne kan læses på nedenstående link:

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune

Af retningslinjerne fremgår det, at der kan søges om tilskud til aktiviteter, befordring, lokaleudgifter og kulturelle arrangementer m.m.

Du kan finde de relevante skemaer til ansøgning nedenstående:

 

Måske har du eller din forening mulighed for at søge og få tildelt støtte fra fonde eller legater, der yder tilskud til forskellige formål.

Prøv f.eks. at se nærmere i Legatbogen.

Legatbogen.dk