Der er gode faciliteter til idrætslivet på Læsø.

De lokale foreninger har gode muligheder og faciliteter, når der tilbydes aktiviteter og oplevelser til børn og unge i alle aldre.

Der er tre velfungerende idrætshaller, ridehaller, skydebane og masser af anlæg rundt om i naturen til bade løb, ridning, cykling og anden motionstræning. 

På listen kan du læse mere om nogle af de mange muligeder.

Østerby Sportshal er en moderne sportshal.
Hallen består af en hal (2 badmintonbaner), et cafeteria og godkendt køkken med moderne faciliteter. Hal og cafeteria kan lejes samlet eller adskilt.

 

Leje af lokaler
Der er mulighed for at leje cafeteriaet, hallen eller begge dele samlet. Når du lejer lokalerne er det inkl. service mv., men ekskl. rengøring. Rengøring er ikke obligatorisk. Ved manglende rengøring opkræves beløb jf. nedenstående prisliste.

 

Leje af service mv.
Der er mulighed for at leje service, borde og stole mv.

Kontakt venligst for yderligere oplysninger :
Miriam Hansen tlf. 2022 5108.

Læsø Hallen ligger tæt på Læsø Skole, og er en moderne idrætshal med gode faciliteter.

Adresse: Skolegade 4, 9940 Læsø.

Læsø Hallen kan lejes af foreninger og private, der ønsker at have gode rammer om et samvær og tilbudte aktiviteter. ​

Aktiviteter udbydes gennem øens sportsforeninger.

Adgang til Bevar Mig Vel kan aftalers med fysioterapeut Ralf Seip
Kontakt: Telefon: 23 35 22 15  - hverdage mellem kl. 8.00-9.00
Mail: rse@laeseo.dk 

Leje af Læsø Hallen kan ske gennem skolens kontor hos Randi Svendsen.:
Kontakt: Randi Svendsen, tlf.: 9621 3126

Priser for leje af Læsø Hallen er pr. time:
Idrætshallen: kr. 200,-
Spejlsalen: kr. 100,-

Bestyrelse:
Formand for bestyrelsen er Kommunaldirektør Peter Pietras, der repræsenterer Læsø Kommune i bestyrelsen.

Kontakt: pep@laesoe.dk 

Vesterø Idræthus er klubhus for Vesterø Boldklub af 1920.

Idrætshuset ligger på
Strandvejen 19, Vesterø Havn,
9940 Læsø
Telefon: 9849 9515

 

Idrætshuset er en lille sportshal med en sal, der rummer en badmintonbane. Der er desuden fordboldbaner og tennisbane.

Idrætshallen kan lejes af private og foreninger.Idræthuset har et moderne og velfungerend cafeteria og godkendt køkken.

For leje og andre aftaler kontakt:

Gregers Jacobsen
Vesterø Havnegade
9940 Læsø
E-mail: gj@perlen.dk

I Hjemmeværnsgården er der indrettet en skydebane, der drives af Læsø Skyttekreds.

Kontakt:

Formand: Flemming Nielsen
Telefon: 9849 9123

Næstformand: Flemming Ledager Jensen
Rullegårdsvej 22
9940 Læsø
Telefon: 9849 1203
E-mail: ledager@jensen.mail.dk

Læsø er et paradis for ridning.
Hele øen indbyder til lange rideture i naturen. og forskellige arrangører tilbydes året forskellige rideture rundt på et omfattende net af rideruter.

I udkanten af Byrum ligger Ridebanen med både dressur- og springbane 
Ridebanen drives af Læsø Ride- og Køreforening.

Kontakt:
Kærmindevej 5,
9940 Læsø
Telefon: 9849 1526
E-mail: Læsø Ride- og Køreforening

Hjemmeside: Læsø Ride- og Køreforening

Der er mulighed for indendørs ridning i ridehal på Krogbækgård, der et privatejet ridecenter med islandske heste.

Ridehallen på 20 x 60 Meter gør det muligt at ride selv i dårligt vejr.
I vinterhalvåret bliver hallen brugt til ræning af gårdens heste og til undervisning af de lokale ryttere.

Kontakt:
Krogbækgaard Kursuscenter, Storhavevej 8, 9940 Læsø, Tlf. 9849 1505 mail: info@rideferie.dk 

Læsø Jagtforening og Læsø Hjemmeværnskompagni driver i fællesskab Skydebanen, der ligger i Holtemmen nær ved Vesterø.

På skydebanen kan man dyrke deltage i forskellige flugtskydningsarrangenter.

Læsø mere om Læsø Skydebanen ved at klikke på linket

Skydebanen