Indhold

Natura 2000 - områder på Læsø

På Læsø er der udpeget tre Natura 2000-områder: 

  • Strandenge på Læsø og havet syd herfor.
  • Holtemmen, Højsande og Nordmarken.
  • Havet omkring Nordre Rønner

Natura 2000 handleplaner

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2012 vedtaget følgende Natura 2000-handleplaner:


    - Strandenge på Læsø og havet syd herfor – Natura 2000-område nr. 9 - se planen  her

    - Holtemmen, Højsande og Nordmarken – Natura 2000-område nr. 10 - se planen   her

    - Havet omkring Nordre Rønner – Natura 2000-område nr. 20 - se planen  her

 

LIFE projektet - LIFE Læsø

Miljøministeriet og Læsø Kommune har sammen med EU gennemført et projekt til 16 mio. kroner. Projektet skulle redde vores enestående natur og skabe nye arbejdspladser på Læsø.

Projektet hed Life Læsø og blev afsluttet i foråret 2018.

Du kan læse mere om projektet her, og se sammendrag om projektets udførelse og resultater her.

Projektet er afrapporteret i en endelig rapport, som kan ses her.

 

 

Image