I løbet af 2017 er det planlagt at istandsætte følgende ejendomme:

Hedvigs Hus 

Smedjen på ”Uldgården”, Danzigmannsvej 6 

”Knøw”, Snebærvej 1 

Snebærvej 1A 

Alleén 5 

Danzigmannsvej 2

Alleen 26 - evt. ført i 2018

Tanggaarden, Nattergalevej 15  - evt. først i 2018

I løbet af 2016 blev tre ejendomme renoveret:

Gammel Havnevej 1

Danzigmandvej 6 - Uldstuen

Alleen 3

Arbejdet er fulgt nøje og dokumenteret af Læsø Museum, der har påtaget sig opgaven at formidle projektet til interesserede.

Museet formidler bl.a. projektet på hjemmesiden  tangtag.dk