Lige nu arbejdes der på at istandsætte følgende ejendomme:

Smedjen på Danzigmandvej 6

Alleén 5 

Danzigmannsvej 2

I foråret 2018 er det planlagt, at disse ejendomme restaureres:
 

Alleen 26 

Tanggaarden, Nattergalevej 15

I løbet af 2016 blev tre ejendomme renoveret:

Gammel Havnevej 1

Danzigmandvej 6 - Uldstuen

Alleen 3

I løbet af foråret og sommeren 2017 blev disse tre ejendomme renoveret:

Hedvigs Hus - færdiggjort

Snebærvej 1 - Knøv

Snebærvej 1 A - Lille Tanghus

 

Arbejdet er fulgt nøje og dokumenteret af Læsø Museum, der har påtaget sig opgaven at formidle projektet til interesserede.

Museet formidler bl.a. projektet på hjemmesiden  tangtag.dk