Telte, tribuner, scener m.v.

Telte og andre konstruktioner, som opstilles midlertidigt, skal godkendes, inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan i forhold til byggeloven enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse.

Hvis telte eller konstruktioner ønsket opstillet mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse. 

Både ejeren og brugeren af transportable konstruktioner har et juridisk ansvar i forbindelse med opstilling og brug af konstruktionerne. Der henvises til Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner. 

Gældende regler

Midlertidige konstruktioner er omfattet af byggelovens bestemmelser og det gældende bygningsreglement BR 2015. Der henvises til Kap. 1.3.5.

Transportable telte og konstruktioner er alene omfattet af reglerne i kap. 3.2.1, kap. 4.1-4.3 og kap.5, der er relevante i forhold til den konkrete konstruktion. BR15, Kap. 1.3.5, stk.3.

Telte, der anvendes af flere end 150 personer, er desuden omfattet af Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder m.v., udsendt i medfør af beredskabsloven. Derfor kan opstilling af disse ligeledes kræve tilladelse fra det kommunale beredskab. 

Undtagelser, som kan opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certificering.

 • bl.a. eget telt kun til privat brug, som anvendes af op til 150 personer
 • bl.a. telte der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m2.
 • bl.a. tribuner og scener med gulv mindre end 1 m over terræn 

For mere omfattende og uddybende liste med undtagelser henvises til BR 15, Bilag 9. 

Ansøgning og anmeldelse

Ansøgning om byggetilladelse til transportable telte og konstruktioner skal indsendes til kommunen senest 4 uger inden arrangementets start via den digitale portal Byg og Miljø, se den røde selvbetjeningsboks til højre.

Til ansøgning om byggetilladelse til telt, skal der som minimum oplyses om:

 • antallet af personer, som skal opholde sig i teltet
 • om teltet skal anvendes dag eller aften/nat
 • teltets placering i forhold til skel og andre bygninger ved indsendelse af en målsat situationsplan
 • teltets indretning blandt andet visende flugtveje ved indsendelse af en indretnings- og flugtfordelingsplan
 • teltets geometri herunder højden på teltet ved indsendelse af snit/facader
 • teltdugens brandmæssige egenskaber (brandklassifikation)
 • teltets stabilitet ved indsendelse af statiske beregninger
 • tilgængelighed for alle (niveaufri adgang)

Anmeldelse af arrangementer, transportable telte og konstruktioner skal indsendes til byggesagsbehandler:

Gert Kristensen på gfk@laesoe.dk.

Ved afholdelse af koncert, festival eller anden event skal begivenheden anmeldes til politiet efter reglerne i bekendtgørelse om offentlige forlystelser.