Støttecentret "Hyggekrogen"
Et visiteret tilbud under §104, samværs– og aktivitetstilbud for aldersgruppe fra 18 år - 67 år.  

Den Gamle Præstegaard,
Doktorvejen 1, Byrum

Telefon nr. 9849 8788

Hyggekrogen er Læsø Kommunes Støttecenter. 
Støttecenteret omfatter både et samværs- og aktivitetstilbud og et støtteteam.

Støttecenteret er et visiteret tilbud for voksne over 18 år, der bor i egen bolig. Visitationen foregår via henvendelse til socialafdelingen.

Støttecenteret er et tilbud for voksne borgere, der ønsker og har behov for socialt samvær og aktiviteter.

Støtteteamet tilbyder socialpædagogisk/psykiatrisk støtte og vejledning i eget hjem med henblik på at øge borgerens sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsniveau, øge graden af recovery, dvs. at der sammen med borgeren arbejdes med at øge egen mestring i dagligdagen.

 

Der er åbent i Hyggekrogen: 
tirsdage fra 13.00 - 17.00 - alle borgere er velkomne
torsdage fra 13.00 - 16.00 - visterede borgere
fredage fra 16.30 - 22.00 - visiterede borgere
lørdage fra 13.00 - 16.00 - visiterede borgere

Skov-gruppen er et dagsbeskæftigelsestilbud under §104 og arbejder mandag - torsdag fra 8:30 – 15:00

Socialfaglig Leder er Lene Sandermoen