Støttecentret "Hyggekrogen"

- er et visiteret tilbud under §104, samværs– og aktivitets tilbud for aldersgruppe fra 18 år.  

Den Gamle Præstegaard,
Doktorvejen 1, Byrum

Telefon nr. 9849 8788

Hyggekrogen er Læsø Kommunes Støttecenter. 
Støttecenteret omfatter både et samværs- og aktivitetstilbud og et støtteteam.

Støttecenteret er et visiteret tilbud for voksne over 18 år, der bor i egen bolig. Visitationen foregår via henvendelse til socialafdelingen.

Støttecenteret er et tilbud for voksne borgere, der ønsker og har behov for socialt samvær og aktiviteter.

Støtteteamet tilbyder socialpædagogisk/psykiatrisk støtte og vejledning i eget hjem med henblik på at øge borgerens sociale, psykiske og/eller fysiske funktionsniveau, øge graden af recovery, dvs. at der sammen med borgeren arbejdes med at øge egen mestring i dagligdagen.

 

Der er åbent i Hyggekrogen : tirsdag og torsdag fra 9.00– 15.00 samt fredag fra 16.30-22.00

Derudover er der åbent onsdage fra 10.00-15.00. Denne dag er der åbent for alle som har behov for en snak eller hyggeligt samvær med andre, dvs. at man ikke behøver at være visiteret for at komme om onsdagen.Åbningstid tirsdag 09:00 – 15:00 Torsdag kl. 09:00 – 15:00 samt fredag 16:30 – 22:00

Spøgefuglene er et dagsbeskæftigelsestilbud under §104, arbejder dagligt fra 8:30 – 15:00

Leder:Eva Kronbo Andersen

Socialfaglig Leder er Lene Sandermoen