§ 18-midler

Læsø Kommune ønsker at bidrage til gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats der gavner borgernes sundhed og trivsel.

Kommunen afsætter hvert år et beløb til uddeling til frivillige sociale foreninger efter Servicelovens § 18.

Læsø Kommune støtter frivilligt socialt arbejde gennem §18-puljen.
Der kan gives både driftstilskud og tilskud til enkeltprojekter til såvel lokale som nationale foreninger og institutioner. 

På budgettet er der afsat lidt over kr. 55.000 til uddeling efter § 18.

Ansøgningsfristen for tilskud er to gange om året henholdsvis den 1. maj og den 1. november, men da alle midlerne for 2019 er uddelt/disponeret, vil næste ansøgningsrunde være pr. 1. maj 2020. 

Du skal udfylde nedenstående skema med relevante oplysninger og sende det  til Læsø Kommune, Doktorvejen 2, 9940 Læsø, mrk. Ansøgning vedr. § 18 eller på mail til kommunen@laesoe.dk , skriv § 18 i emnefeltet.