Hvis du har diabetes mellitus type 2 kan du blive henvist til almen rehabilitering i Læsø Kommune. Formålet med diabetesrehabiliteringen er bl.a. at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver, at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv, derudover at forebygge komplikationer til diabetes. Tilbuddet er gratis og du er tilknyttet rehabiliteringsforløbet i 12 måneder.

Generelle henvisningskriterier til rehabiliteringsforløb

 • Din sygdom skal være udredt i forhold til diagnose
 • Din sygdom skal være i stabil fase og søgt optimalt medicinsk behandlet
 • Du skal have et ønske om rehabilitering samt tage aktiv del i forløbet
 • Har du invaliderende lidelser i bevægeapparatet, der hindrer træning, tilbydes dele af forløbet


Indgang til diabetesrehabilitering
For at deltage i rehabiliteringsforløbet skal du henvises af egen læge. Du kan blive henvist til diabetesrehabilitering én gang med samme diagnose. Efter henvisningen er modtaget af Læsø Kommune vil du blive kontaktet af Læsø Kommunes sundhedskoordinator senest 14 dage efter.

Indholdet i diabetesrehabilitering
Diabetesrehabilitering sammensættes efter dit behov. Ved den indledende sundhedssamtale afstemmes forventninger samt motivation og du får informationer om indholdet i diabetesrehabilitering. Indholdet kan bestå af: 

 • Indledende sundhedssamtale ved sundhedskoordinator
 • Hverdagsrehabilitering. Gennem dagligdagsaktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne får du vejledning, så du lettere kan udføre nødvendige og ønskede gøremål i din hverdag.
 • Fysisk træning ved fysioterapeut
 • Kostvejledning ved klinisk diætist
 • Vejledning ved alkoholrådgiver
 • Vejledning i rygestop ved rygestopinstruktør
 • Vejledning og undervisning i sygdomsspecifikke faktorer
 • Opfølgning gennem forløbet ved sundhedskoordinator

Læs mere på diabetesforeningens hjemmeside, ved hjælp af linket i den orange boks længere nede.

 

Diabetesforeningen Lokalkomite Læsø
Formand: Kent Kristiansen
Østerby Havnegade 6, Østerby Havn, 9940 Læsø
Telefon: 9849 8398

 


 

 

Diabetesforeningens hjemmeside