Hvis du har en diagnosticeret hjertesygdom inden for iskæmiske hjerte- og karsygdomme, hjerteklaplidelse, hjerteinsufficiens eller claudicatio intermittens kan du blive henvist til almen rehabilitering i Læsø Kommune. Formålet med hjerterehabiliteringen er bl.a. at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver, at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv, derudover at forebygge komplikationer til din hjertesygdom. Tilbuddet er gratis og du er tilknyttet rehabiliteringsforløbet i 12 måneder.

Generelle henvisningskriterier til rehabiliteringsforløb

Din sygdom skal være udredt i forhold til diagnose

Din sygdom skal være i stabil fase og søgt optimalt medicinsk behandlet

Du skal have et ønske om rehabilitering samt tage aktiv del i forløbet

Har du invaliderende lidelser i bevægeapparatet, der hindrer træning, tilbydes dele af forløbet

Indgang til hjerterehabilitering
For at deltage i rehabiliteringsforløbet skal du henvises af egen læge. Du kan blive henvist til hjerterehabilitering én gang med samme diagnose. Efter henvisningen er modtaget af Læsø Kommune vil du blive kontaktet af Læsø Kommunes sundhedskoordinator senest 14 dage efter.

Indholdet i hjerterehabilitering
Hjerterehabilitering sammensættes efter dit behov. Ved den indledende sundhedssamtale afstemmes forventninger samt motivation og du får informationer om indholdet i hjerterehabilitering. Indholdet kan bestå af: 

Indledende sundhedssamtale ved sundhedskoordinator

Hverdagsrehabilitering. Gennem dagligdagsaktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne får du vejledning, så du lettere kan udføre nødvendige og ønskede gøremål i din hverdag.

Fysisk træning ved fysioterapeut

Kostvejledning ved Klinisk Diætist

Vejledning ved alkoholrådgiver

Vejledning i rygestop ved rygestopinstruktør

Vejledning og undervisning i sygdomsspecifikke faktorer

Opfølgning gennem forløbet ved sundhedskoordinator

Kontakt
Har du spørgsmål til hjerterehabilitering kan du kontakte sundhedskoordinatoren

Læs mere på hjertefoerningens hjemmeside via. linket i den orange boks nedenunder.

Hjerteforeningen