Hvis du har en diagnosticeret kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) kan du blive henvist til almen rehabilitering i Læsø Kommune. Formålet med KOL-rehabiliteringen er bl.a. at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver, at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv, derudover at forebygge komplikationer til KOL. Tilbuddet er gratis og du er tilknyttet rehabiliteringsforløbet i 12 måneder.

Henvisningskriterier

Din KOL skal være udredt i forhold til diagnose

Din sygdom skal være i stabil fase og søgt optimalt medicinsk behandlet

Du skal have et ønske om rehabilitering samt tage aktiv del i forløbet

Har du invaliderende lidelser i bevægeapparatet, der hindrer træning, tilbydes dele af forløbet

Indgang til KOL-rehabilitering
For at deltage i rehabiliteringsforløbet skal du henvises af egen læge. Du kan blive henvist til KOL-rehabilitering én gang med samme diagnose. Efter henvisningen er modtaget af Læsø Kommune vil du blive kontaktet af Læsø Kommunes sundhedskoordinator senest 14 dage efter.

Indholdet i KOL-rehabilitering
KOL-rehabilitering sammensættes efter dit behov. I hvilken rækkefølge du deltager planlægges ved en indledende sundhedssamtale, indholdet kan bestå af:

Indledende sundhedssamtale, hvor der afstemmes forventninger, motivation samt informeres om indholdet i KOL-rehabilitering

Hverdagsrehabilitering. Gennem dagligdagsaktiviteter, træning eller tilpasning af omgivelserne får du vejledning, så du lettere kan udføre nødvendige og ønskede gøremål i din hverdag.

Fysisk træning ved fysioterapeut 2 gange ugentligt i 12 uger, derudover træning hjemme.
Træningsforløbet er en hjælp til trygt at komme i gang med træning selv eller i et træningsfællesskab eller en forening.

Kostvejledning ved Klinisk Diætist

Alkoholrådgivning

Vejledning i rygestop ved rygestopinstruktør

Vejledning og undervisning i sygdomsspecifikke faktorer

Opfølgning gennem forløbet

Kontakt
Har du spørgsmål til KOL-rehabilitering kan du kontakte sundhedskoordinatoren.