Rehabilitering handler om at hjælpe den enkelte borger med at genskabe og opretholde et godt og meningsfuldt hverdagsliv.

Definition af Rehabilitering:
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Rehabilitering er således en helhedsorienteret indsats, der rummer andet og mere end genoptræning.

Kilde: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet.
Hvidbogen er udgivet af Marselisborg Centret på baggrund af projektarbejde i samarbejde med fagfolk inden for rehabiliteringsområdet.

Ved at følge menuen til venstre kan du finde beskrivelser af rehabiliteringstilbud over for lidelserne KOL, hjerte-kar sygdomme, kræft og Diabetes Type 2.