Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående.
Sorg skal ikke behandles, men bæres og gerne sammen med andre.

Derfor kan deltagelse i en sorggruppe mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed. I en sorggruppe gives der mulighed for at arbejde med sin sorg og sit tab, for også på den måde at finde veje til at håndtere sin dagligdag, efter et dødsfald og med sorgen som følgesvend. 

Der køres sorggruppeforløb på Læsø, efter behov. Det vil sige når der er 5 – 6 personer, der har et ønske om at være med i en gruppe. 

Forløbene strækker sig over 6 mødegange. Møderne afholdes hver anden uge og varer 1½ - 2 timer. Endeligt mødetidspunkt aftales når det er kendt, hvem der deltager i gruppen. 

Gruppen køres som et samarbejde mellem Læsø Kommune, i regi af ældre og sundhed og Læsø Kirke, i regi af Samvirkende Menighedsplejer.

Gruppen ledes af Sundhedskoordinator Laila Hørby, Diakon Mariann Toftlund og Kordegn Grethe Havnhøj.

 Det er anonymt at deltage i en sorggruppe. Forstået på den måde at deltagerne ikke registreres og arkiveres ved navn og der tages ikke referat af møderne.