Taxakørsel på Læsø

Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende satser og takster for hyrevognskørsel.
Maksimaltakster gældende fra den 1. januar 2011 for hyrevognskørsel i Læsø Kommune

Takst 1
Almindelige vogne samt store vogne med indtil 4 passagerer udover føreren

Grundtakst (starttakst),
hverdage 06.00 - 18.00

85,00 kr

Grundtakst (starttakst),
Lør-, søn- og helligdage

85,00 kr.

Kilometertakst 0-1 km pr. km 24,40 kr.
Kilometertakst over 1 km pr. km 9,59 kr.
Ventetid pr. time 300,00 kr.


Takst 2
Almindelige vogne samt store vogne med indtil 4 passagerer udover føreren. Ved tur/returkørsel samt rundkørsel udenfor Læsø Kommune

Grundtakst (starttakst),
hverdage 06.00 - 18.00

85,00 kr.

Grundtakst (starttakst),
Lør-, søn- og helligdage

85,00 kr.

Kilometertakst 0-1 km pr. km 12,20 kr.
Kilometertakst over 1 km pr. km 4,80 kr.
Ventetid pr. time 300,00 kr.


Takst 3
Store vogne med mindst 5 passagerer udover føreren, samt liftvogne

Grundtakst (starttakst),
hverdage 06.00 - 18.00

85,00 kr.

Grundtakst (starttakst),
Lør-, søn- og helligdage

85,00 kr.

Kilometertakst 0-1 km pr. km 36,95 kr.
Kilometertakst over 1 km pr. km 13,54 kr.
Ventetid pr. time 300,00 kr.

 

Takst 4
Store vogne med mindst 5 passagerer udover føreren, samt liftvogne. Ved tur/returkørsel samt rundkørsel udenfor Læsø Kommune

Grundtakst (starttakst),
hverdage 06.00 - 18.00

85,00 kr.

Grundtakst (starttakst),
Lør-, søn- og helligdage

85,00 kr.

Kilometertakst 0-1 km pr. km 18,48 kr.
Kilometertakst over 1 km pr. km 6,77 kr.
Ventetid pr. time 300,00 kr.

 

Nattakst

I tidsrummet fra kl. 20.00 til kl. 06.00 samt alle døgnets timer på lør-, søn- og helligdage tillægges de under takst 2 og 3 anførte kilometertakster 5,35 kr. for de første 4 km, og de under takst 2 og 4 anførte kilometertakster 2,68 kr. for de første 8 km. I samme tidsrum tillægges ventetidsbetalingen 35,00 kr. pr. time.

For medtagelse af cykler: 25,00 kr. pr. stk.
For medtagelse af golfbags: 25,00 kr. pr. stk
For medtagelse af barnevogne: 25,00 kr. pr. stk.

Taksten for stor vogn må kun bruges, når vognen er hyret til benyttelse som stor vogn.

DER MÅ IKKE KRÆVES DRIKKEPENGE

Du kan i nogle tilfælde få betalt transporten til og fra læge, sygehus og genoptræning

Hvem kan få gratis transport?

I nogle tilfælde kan du få arrangeret transport eller få betalt dine udgifter til transport til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

Dine muligheder for at få gratis transport afhænger af, om du skal til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

Transport til praktiserende læge eller praktiserende speciallæge

Du kan få transport eller få udgifterne til transport betalt, hvis du er i sikringsgruppe 1*, og opfylder et eller flere af disse krav:

 • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj til akut skadebehandling, eller
 • du skal til speciallæge, som er mere end 50 km fra, hvor du bor, eller
 • du er pensionist.

*Sikringsgruppe 1 er:

 • tilmeldt en bestemt læge
 • skal have henvisning til speciallæger
Transport til sygehus

Du kan få transport eller udgifterne til transport betalt, hvis:

 • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj, eller
 • du bor mere end 50 km. fra sygehuset, eller
 • du er pensionist, eller
 • du ikke er i stand til at tage med offentlige transportmidler, og
 • du er indlagt på sygehuset, men skal hjem midlertidigt, eller
 • du skal til videre ambulant behandling på sygehuset.
Transport til genoptræning efter indlæggelse

Hvis du har været indlagt på sygehus og har fået en genoptræningsplan, kan du få transporten eller få udgifterne til transport til genoptræning betalt, hvis:

 • du bor mere end 50 km. fra genoptræningsstedet, eller
 • du er pensionist, eller
 • du ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler.
Pris for turen

Det gælder for alle ture, at:

 • turen skal koste mere end 60 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 25 kr. tur/retur for pensionister (2017)
 • du kan få betalt det, turen koster med det billigste transportmiddel, du har mulighed for at bruge
 • du kan få transport til/betalt det, turen koster til din egen læge eller den nærmeste speciallæge, hvor du kan få behandling, til det sygehus, du er henvist til efter regionens visitationskriterier, eller til det genoptræningssted, du er henvist til efter kommunens visitationsretningslinjer.

Ansøg om kørsel til læge og sygehus

Ved transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning skal du kontakte kommunen.

Ved transport til sygehus skal du kontakte sygehuset.

Hvis du selv sørger for transport til sygehusbehandling eller genoptræning, skal du først aftale det med sygehuset/kommunen. Når du bagefter søger om at få udgiften refunderet, skal du huske at sende dokumentation med fra lægen, sygehuset eller genoptræningsstedet for, at du har været der.

Regionen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til befordring til sygehusbehandling, og kommunen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til transport til læge og til genoptræning.

Kan jeg få en ledsager med?

I tilfælde hvor du selv kan få gratis transport, kan du også få dækket transporten for en ledsager hvis:

 • din alder eller dit helbred kræver, at du har en ledsager med, og
 • turen for ledsageren koster mere end 60 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 25 kr. tur/retur for pensionister (2017).

Hvis du vil klage

Hvis du har søgt om gratis transport og fået afslag, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed senest fire uger efter, at du har modtaget afslaget.

Fra 1. december 2015 skal du klage digitalt.

Indhold