Kontanthjælp fungerer som økonomiske sikkerhedsnet for alle, der opholder sig lovligt her i landet, og som ikke på anden måde kan klare sig selv økonomisk.

Det betyder bl.a., at man ikke kan få hjælp, hvis man kan forsørge sig selv, eller hvis andre har pligt til at forsørge en (ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden). Det betyder også, at man har pligt til at søge arbejde og tage imod tilbud om arbejde eller aktivering.

Man kan få hjælp til forsørgelse, der skal dække udgifter til mad, tøj, faste udgifter – herunder til bolig – samt evt. udgifter til børn.
Hjælpen udbetales normalt som et månedligt beløb efter særlige satser. Satserne er forskellige – bl.a. afhængig af om man er under 25 år og bor ude eller hjemme, om man er over 30 år, om man har børn, og om man er gift