Indhold

Snedrydning og glatførebekæmpelse

Læsø Kommune sender hermed vintertjenesten på de offentklige veje i Læsø Kommune i udbud.

Det samlede udbud består af

Udbuddet er opdelt i otte udbud:
UDBUD 1:
Vognmandskørsel og læsning.
 
UDBUD 2: 
Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervejklasse I på Hovedvejen, vejbane, ca. 24,2 km – kaldet ”Hovedvejen”. I entreprisen indgår endvidere havneområderne, efter konkret aftale samt Doktorvejen fra Gammel Kirkevej til Flyvepladsen.  
 
UDBUD 3:
Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervejklasse I på cyklesti, fortov og pladser, ca. 20,5 km – kaldet ”Cyklestier/sti-ruter / Fortove” incl. diverse stier og pladser i Byrum og Østerby
 
UDBUD 4:
Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervejklasse II & III på veje Vest/Sydvest, ca. 27,5km – kaldet ”Vesterø og opland vest/sydvest”
 
UDBUD 5:
Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervejklasse II & III på veje Byrum, ca. 20,5 km – kaldet  ”Byrum – Land”
 
UDBUD 6:
Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervejklasse II & III på veje Øst, ca. 30,3 km – kaldet ”Østerby og ”Opland Øst”
 
Hertil kommer to såkaldte optionsudbud, hvor udbuddene kan trækkes tilbage af kommunen.
 
Det drejer sig om to disktrikter, hvor vintertjenesten i forgangne periode er blevet udført af kommunen selv:

UDBUD 7:Vesterø Havn og Nord-vest
 
UDBUD 8: Byrum By og Omegn.

Kontaktperioden er den 1. november 2019 til 31. oktober 2021, med mulighed for 1 års forlængelse.

Det samlede udbudsmateriale kan hentes i den orange boks.
Tilbudsskemaer til udfyldelse er indeholdt som de sidste sider i materialet.

Frist for afgivelse af tilbud udløber den 25. oktober