For at få del i midlerne under Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogrammet i perioden 2014 - 2020 til erhvervsudvikling og til at skabe attraktive levevilkår er der etableret en Lokal AktionsGruppe, LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø.

Sted: Langeland Rådhus, Læsø Rådhus, Samsø Rådhus og Ærø Rådhus, da arrangementet blev afviklet delvist som videokonference.

Alle over 15 år med fast bopæl på Langeland, Læsø, Samsø eller Ærø kan blive medlem af LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø. Kun medlemmer af LAGen over 18 år kan blive valgt til bestyrelsesmedlem.

Medlemmer blev optages ved registrering på den stiftende generalforsamling.