Budgtaftale:
Der blev den 27. september 2015 indgået budgetforlig mellem 8 af Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Budgetaftalen kan læses på nedenstående link:

Budgetaftale

 

Kommunalbestyrelsen vedtog som følge af budgetaftalen nedenstående budget 

Kommunalbestyrelsen besluttede imidlertid på sit møde den 25. april 2016 at genåbne budget 2016 med henblik på at sikre en forbedret likviditet.

Baggrunden for genåbningen af budget 2016 var, at budgetopfølgninger for de tre udvalg viste, at kommunens gennemsnitlige likviditet i løbet af 2016 ville falde til under det niveau på 1,8 mio., som Indenrigs- og Socialministeriet accepterer - altså ca. kr. 1000 pr. borger.

Målet med genåbningen af budgettet er at gennemføre besparelser, effektiviseringer, låneoptag mv. på i alt ca. kr. 9 mio i 2016