Kommunalbestyrelsen vedtog på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 10. oktober 2016 kommunens budget for 2017.

Budgettet er vedtaget i overensstemmelse med budgetaftalen, der blev indgået den 12. september 2016


Budgetaftale om budget 2017

Kommunalbestyrelsen indgik budgetaftale mandag den 12. september.
Det var en enig Kommunalbestyrelse, der underskrev aftalen, som har denne ordlyd:

"Budgetaftale 2017, Læsø Kommunalbestyrelse

Kommunalbestyrelsen har den 12. september 2016 forhandlet en budgetaftale på plads, klar til at blive sendt i høring og til videre politisk behandling.

Budgetaftalen betyder, at der er et driftsbudget i balance i 2017 og uden væsentlige serviceforringelser. Således er det lykkedes kommunalbestyrelsen at prioritere midler til ø-støtte og madordning i børnehuset.

Aftalen er kommet i stand på baggrund af en god budgetproces, hvor man har drøftet udviklingsmuligheder i sammenhæng med økonomiske forudsætninger og mål, og kravene til sikker drift og ikke mindst en nødvendig styrkelse af likviditeten.

Budgetaftalen betyder, at der sker nødvendige og relevante udvidelser med midler til blandt andet bredbånd, fortsat gratis bus og støtte til fortsat at kunne få statsstøtte i væsentligt omfang til Læsø Museum.

I aftalen indgår, at likviditeten bliver styrket med omkring 4 millioner, baseret på en ansøgning om forhøjelse af kommuneskatten med 1 procent samt salg af ejendomme for 2 millioner.

En forbedret likviditet er af afgørende betydning for Læsø Kommunes økonomiske robusthed, som har været under massivt pres i indeværende år. Den øgede likviditet vil give ro til at arbejde konstruktivt med den fortsatte udvikling af Læsø.

Lars Vilsen står kun bag bredbåndsinvesteringen, såfremt den finansieres af den ansøgte skatteforhøjelse."

 

Sammen med budgettet vedtog Kommunbestyrelsen takstbladet for forskellige kommunale ydelser m.v. i 2017.

Det godkendte takstblad er siden godkendelsen blevet administrativt ændret i forhold til overordnede og generelle fremskrivninger og bestemmelser afledt af for eksempel beslutninger og vejledninger fra ministerier m.v.

Takstblad 2017

På baggrund af høringssvar og ny beregning af forskellige fremskrivninger i overslagsårene er der udarbejdet ændrede budgetspecifikationer mellem 1. og 2. behndlingen.
Budgetspecifikationer til 2. behandling den 10. oktober

Økonomiudvalget

Teknik- og Havneudvalget

Social- og Kulturudvalget

 

 

 

Talmateriale

Budgetaftalen er indgået med udgangspunkt i forskellige forudsætninger.

Talmaterialet, hvorom der er indgået budgetaftale, kan læses på nedenstående link:

Hovedoversigt - resultatopgørelse

Talmateriale - Økonomiudvalget

Talmateriale - Social- og Kulturudvalget

Talmateriale - Teknik- og Havneudvalget

Anlægsbudget