Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 21. august 2017 administrationens basisbudget for 2018.

Basisbudgettet blev præsenteret på borgermøde samme dag og indstilles til Kommunalbestyrelsen til første behandling på møde den 28. august.

Budgetforslaget kan læses på nedenstående link:

Budgetforslag 2018

Takster 2018.
Kommunalbestyrelsen har godkendt følgende takster for de kommunale ydelser:

TAKSTER FOR LÆSØ KOMMUNE 2018

Vedtaget ved 2. behandling af budget 2018, den 25. september 2018 og efterfølgende administrativt tilrettet.

Takstoversigten viser taksterne i budget 2017 og taksterne i budget 2018.

Den viser den af Kommunalbestyrelsen fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.

 

TAKSTER FOR LÆSØ KOMMUNE 2018

Vedtaget ved 2. behandling af budget 2018, den 25. september 2018 og efterfølgende administrativt tilrettet.

Takstoversigten viser taksterne i budget 2017 og taksterne i budget 2018.

Den viser den af Kommunalbestyrelsen fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.

TAKSTER FOR LÆSØ KOMMUNE 2018

Vedtaget ved 2. behandling af budget 2018, den 25. september 2018 og efterfølgende administrativt tilrettet.

Takstoversigten viser taksterne i budget 2017 og taksterne i budget 2018.

Den viser den af Kommunalbestyrelsen fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.

 

Generelle takster

 

2018

2017

Gebyr for privatretslige krav, hvor der ikke er udlægsret og ikke omfattet af den kommunale gebyrlov

100

100

Rykkergebyr vedr. restancer, hvor kommunen har udlægsret, opkræves efter den kommunale gebyrlov

200

200

Gebyr for tilsigelser

200

200

Sundhedskort

185

185

Ejendomsoplysningsskemaer

400

400

Folkeregisteroplysning

52

52

Kommuneplan

Digital

Digital

Lokalplan

70

69

Gebyr for opkrævning af kontingent for grundejerforeninger - pr. ejendom

15

15

Pris for kommunens grunde pr. kvadratmeter

Markedspris

 

 

 

 

 

Takster og gebyrer vedr. by, bolig og kommunalt materiel

Gebyrer for byggesager

Byggetilladelse/anmeldelse af byggeri – pr. time:

554

545

Dispensationer fra gældende bygningsreglement

1000

1.400

Nabohøring pr. stk.

147

145

 

Rottebekæmpelse

Afgift pr. ejendom af ejendomsværdien

0,04‰      

0


Takster for arbejde udført med kommunens materiel i situationer, hvor kommunen er pligtig at udføre opgaven - ekskl. moms. Hertil skal lægges 10 % administrationsgebyr

Arbejdsløn – pr. time

315

310

Tromle – pr. time inkl. fører

453

445

Motorsav – pr. time inkl. fører

369

363

Skurvogn – pr. time

25

25

Vibrator – pr. time inkl. fører

407

400

Fræser – pr. time inkl. fører

407

400

Køreplader – pr. stk. pr. døgn

12

12

Rendegraver med sav – pr. time inkl. fører                          

509

500

Rendegraver – pr. time inkl. fører

509

500

Traktor m. vogn – pr. time inkl. fører

518

509

Traktor m. rabatklipper – pr. time inkl. fører

606

596

Traktor m. grøfteoprensningsaggregat – pr. time inkl. fører    

606

596

Traktor m. fejemaskine – pr. time inkl. fører

675

664

Traktor m. sneslynge – pr. time inkl. fører

571

561

Traktor m. vejhøvl – pr. time inkl. fører

571

561

Traktor m. grusspreder – pr time inkl. fører

559

550

Traktor m. flishugger – pr. time inkl. fører

663

652

Græsklipper – pr. time inkl. fører

474

466

Naturplejemaskine – pr. time inkl. fører                           

606

596

 

 

 

Takster og afgifter vedr. Læsø Flyveplads

Flyvepladsen – der beregnes ikke moms

Landingsafgift for maskiner med indtil 10 passagerer

175

175

Landingsafgift for maskiner med over 10 passagerer

285

280

Landingsafgift for hjemmehørende flyselskaber

70

70

Døgnafgift

50

50

Årskort

2.900

2.850

Årskort til rundflyvning – pr. fly

11.085

10.900

 

 

 

Takster på Læsøs havne, Havneafgifter

Leje af bådpladser - inklusiv moms

Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i henholdsvis Vesterø eller Østerby havn.

   

Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed for dette.

   

Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme rettigheder som andre, for at anmode om dette

   

Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.

   

Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod

2.685

2.638

Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod

135

134

Leje af y-bom

865

849

Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser

1.755

1.726

Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr.

   
         

 

Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms

Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested

400

400

For brug af slæbested pr. gang.

75

75

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år

170

168

Dog minimum

2.705

2.660

Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 61,60,- kr. pr m2 min.10 m2

625

616

Ikke hjemmehørende fiskekuttere, der er indregistreret og tydeligvis normalt anvendes til fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg, selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle nationaliteter.

   

 

Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms

Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

200

200

Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

285

280

Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

425

420

Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

640

630

Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

5.595

5.500

Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

7.575

7.250

Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el.

2.805

2.760

Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. pr. døgn

105

105

Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for begge havne.

   

Klippekort op til 12 meter

1.625

1.600

Klippekort 12 til 15 meter

2.280

2.240

Klippekort 15 til 30 meter

3.415

3.360

Klippekort over 30 meter

5.125

5.040

Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til takstpriserne

   

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb

9

8

Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb

15

15

Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh

3

3

 

 

Brusekabiner - inklusiv moms

Afgift for 4 minutter

10

10

 

Ophalinger – eksklusiv Moms

Mindste betaling pr. ophaling 10 tons af 169,00 kr.

1.720

1.690

Betaling pr. BRT pr. ophaling udover 10 BRT

177

174

Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling

747

735

Afgifter til el, vand, olie, affald pr. tons

46

45

Betaling for henståen på beddingsanlægget – ekskl. moms.

   

Betaling for leje af værftshal pr. dag

127

125

Betaling pr. døgn udover 14 døgn

133

131

Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter fartøj pr. dag

116

114

 

Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser

Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2)

40

39

Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2)

17

17

 

Almindelige takster - inklusiv moms

Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh

2,5

3

Fisk m.v.

   

For indgående af værdien – der tillægges moms

2,70%

0

Fast årlig afgift for skibe med FN nr.

2.705

2.660

Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg

0,8

1

Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg

3

3

Skibsafgift for færgerne Ane og Margrethe Læsø

34

33

Antal BT

   

Lastvogn uden anhænger pr. stk.

116

114

Lastvogn med anhænger

176

173

Sættevogn

176

173

Bil - udlejning pr. dag

560

550

 

Lejemål - ikke momsbelagte ydelser

Leje af redskabshus – pr. m2

160

158

 

Lejemål - inklusiv moms

Leje af reklameskab

1.420

1.396

Leje af flåde:

   

Pr. time

109

107

Pr. dag

325

320

Pr. uge

1.093

1.075

Leje af små hytter pr. år

5.014

4.930

Leje af erhvervslejemål (lejet hus og lejet grund):

   

Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt

787

774

Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt

394

387

Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige

259

255

 

Bøder for overtrædelse af havneregulativet

     

Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12

Opgjort udgift

 

 

 

 

 

 

Takster vedr. Læsø Plejehjem, madservice, hjælpemidler m.v.

Madservice

Madservice med udbringning

   

For visiterede borgere – pr. dag, varm hovedret, alm. portion (Prisloft anvendt)

53

52

For visiterede borgere – pr. dag, varm hovedret,
lille portion (Prisloft anvendt)

53

 

Gæstemiddag – pr. dag, varm hovedret incl. biret

70

69

For visiterede borgere, som samtidig modtager hovedret,
alm. portion – pr. dag, biret/forret eller dessert, 

11

11

For visiterede borgere, som samtidig modtager hovedret, 
lille portion – pr. dag, biret/forret eller dessert, 

10

 

For visiterede borgere, som samtidig modtager hovedret, 
 – pr. dag, aftensmad (madpakke), alm. portion

43

44

For visiterede borgere, som samtidig modtager hovedret,
- pr. dag, aftensmad (madpakke), lille portion

37

 

For visiterede borgere, som ikke samtidig modtager hovedret, 
– pr. dag aftensmad (madpakke), alm. portion (Prisloft anvendt)

53

52

For visiterede borgere, som ikke samtidig modtager hovedret, 
– pr. dag aftensmad (madpakke), lille portion (Prisloft anvendt)

53

 

For visiterede borgere, som ikke samtidig modtager hovedret
– pr. dag biret/forret eller dessert, alm. portion

36

34

For visiterede borgere, som ikke samtidig modtager hovedret
– pr. dag biret/forret eller dessert, lille portion

35

 

Udbringning af produkter fra Plejehjemmets køkken uden samtidig levering af måltider

25

23

Madservice uden udbringning

   

For visiterede borgere pr. dag, varm hovedret,
alm. portion

43

44

For visiterede borgere pr. dag, varm hovedret,
​lille portion

37

 

Gæstemiddag – pr. dag, varm hovedret incl. biret

70

69

For visiterede borgere – pr. dag, biret/forret eller dessert, alm. portion

11

11

For visiterede borgere – pr. dag, biret/forret eller dessert, lille portion

10

 

For visiterede borgere pr. dag, aftensmad (madpakke), alm. portion

43

44

For visiterede borgere pr. dag, aftensmad (madpakke), lille portion

37

 

 

Plejehjemmet – betaling for mad

Kost til alle måltider – pr. dag (Prisloft anvendt)

119

116

Morgenmad – pr. dag

30

29

Middagsmad – pr. dag

45

44

Aftensmad – pr. dag

45

44

Kaffe m/uspec. brød – pr. dag

17

17

Boller – kakao

17

17

1 fl. Rød / hvidvin

63

62

Øl, lyst øl, mineralvand, sodavand – pr. stk.

12

12

1 kop kaffe

5

5

1 kande kaffe

34

33

Frugt – pr. stk.

6

6

P-drik

17

17

1 Kringle – stang

63

62

Kage / bolle med smør pr. stk.

12

12

1 lagkage

120

118

1 stk. kransekage

11

11

Snitte m/pålæg

17

17

Smørrebrød / croissant m/fyld

26

26

Fødselsdagskaffe / mindehøjtidelighed  pr. kuvert (kaffe/the, boller, kringle eller lagkage, småkager og incl. almindelige duge)

64

63

Festmiddag

130

128

Fuld forplejning for plejehjemsbeboere – månedlig (Prisloft anvendt)

3.613

3.542

Nedsat kost

1.879

1.842

Ikke-visiterede borgere/gæster – morgenmad

48

47

Ikke-visiterede borgere/gæster – middagsmad

70

69

Ikke-visiterede borgere/gæster – aftensmad

70

69

Middags- og eller aftensmad, børn fra 3-12 år

35

34

 

Plejehjemmet – andre takster

Aflastningsophold pr. dag (kost, vask, rengøringsmidler, leje af linned)

136

133

Vask pr. måned pr. person (excl. dyner som betales separat pr. gang)

358

352

Tilkøb af vask pr. maskine, f.eks. vask af dyne

83

82

Tilkøb af vask og tørretumbling af dundyne pr. vask

104

102

Rengørings- og toiletartikler/måned:

   

Enlige pr. person

67

66

Samboende pr. person

52

51

Pedelydelser pr. måned pr. lejlighed

63

62

Leje af hvide duge

376

370

Øvrige ydelser hverdage før kl. 17 pr. time (fritvalgspris anvendes)

324

319

Øvrige ydelser efter kl. 17 samt weekends og helligdage pr. time

383

377

Vådlagner pr. stk.

204

204

Leje af gardiner til plejehjemsbolig såfremt de forefindes på depot, pr. lejlighed i hele lejeperioden

1000

1.000

Leje af lampe til plejehjemsbolig såfremt de forefindes på depot, pr. lampe i hele lejeperioden

200

200

 

Udlejning af standardhjælpemidler, såfremt de forefindes på depot

Manuel kørestol pr. dag

225

225

Manuel kørestol pr. uge

450

450

Manuel kørestol pr. måned

900

900

El-kørestol pr. dag

350

350

El-kørestol pr. uge

700

700

El-kørestol pr. måned

1400

1.400

Rollator pr. dag

175

175

Rollator pr. uge

350

350

Rollator pr. måned

700

700

Gangstativ pr. dag

90

90

Gangstativ pr. uge

175

175

Gangstativ pr. måned

350

350

Badebænk/badestol pr. dag

90

90

Badebænk/badestol pr. uge

175

175

Badebænk/badestol pr. måned

350

350

Toiletstol pr. dag

90

90

Toiletstol pr. uge

175

175

Toiletstol pr. måned

350

350

Toiletforhøjer pr. dag

90

90

Toiletforhøjer pr. uge

175

175

Toiletforhøjer pr. måned

350

350

Trehjulet cykel pr. dag

225

225

Trehjulet cykel pr. uge

450

450

Trehjulet cykel pr. måned

900

900

El-scooter pr. dag

450

450

El-scooter pr. uge

900

900

El-scooter pr. måned

1800

1.800

El-seng pr. dag

450

450

El-seng pr. uge

900

900

El-seng pr. måned

1800

1.800

Mobil personløfter/personlift pr. dag

450

450

Mobil personløfter/personlift pr. uge

900

900

Mobil personløfter/personlift pr. måned

1800

1.800

Sengebord pr. dag

90

90

Sengebord pr. uge

175

175

Sengebord pr. måned

350

350

Sengeklods pr. stk. pr. dag

25

25

Sengeklods pr. stk. pr. uge

50

50

Sengeklods pr. stk. pr. måned

100

100

Nødkald pr. dag

125

125

Nødkald pr. uge

250

250

Nødkald pr. måned

500

500

Nøgleboks pr. dag

65

65

Nøgleboks pr. uge

125

125

Nøgleboks pr. måned

250

250

Rampe pr. dag

90

90

Rampe pr. uge

175

175

Rampe pr. måned

350

350

Sejl pr. dag

90

90

Sejl pr. uge

175

175

Sejl pr. måned

350

350

Vekseltrykmadras pr. dag

275

275

Vekseltrykmadras pr. uge

550

550

Vekseltrykmadras pr. måned

1100

1.100

Sengehest pr. dag

65

65

Sengehest pr. uge

125

125

Sengehest pr. måned

250

250

Sengegalge pr. dag

90

90

Sengegalge pr. uge

175

175

Sengegalge pr. måned

350

350

Skummadras pr. dag

225

225

Skummadras pr. uge

450

450

Skummadras pr. måned

900

900

Skumpude pr. dag

65

65

Skumpude pr. uge

125

125

Skumpude pr. måned

250

250

Tallerken + kant pr. dag

15

15

Tallerken + kant pr. uge

25

25

Tallerken + kant pr. måned

50

50

Sofacykel pr. dag

225

125

Sofacykel pr. uge

450

0

Sofacykel pr. måned

900

0

Levering og afhentning pr. vej

500

500

 

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

520

505

 

Priser for fritvalgsbeviser

Praktisk hjælp

323,88

 

Personlig pleje i dagtimer/bekvemme tider

357,14

 

Personlig pleje ubekvemme tider

422,33

 

Varm mad/aftensmad, alm. portion

43,13

 

Varm mad/aftensmad, alm. portion

37,00

 

Biret / forret eller dessert, alm. portion,

10,78

 

Biret / forret eller dessert, lille portion,

9,56

 

Leverance af mad

25,37

 

Det skal bemærkes, at ovennævnte priser for fritvalgsbeviser er ekskl. Moms.

 

 

Takster for børnepasning

Børnehuset

For fuldtidsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid.

3.336

3.280

For fuldtidsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid.

2.175

2.139

Halvdagsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid.

1.827

1.796

Halvdagsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid.

1.246

1.225

 

Skolefritidsordning:

SFO – pr. måned 0 – 3 årgang 11 måneders opkrævning

1143

1.124

SFO – pr. måned 4 – 6 årgang 11 måneders opkrævning

483

475

SFO – pr. dag (ved korttidstilmelding)

158

155

 

 

 

Takster vedr. Læsø Bibliotek

For sent aflevering af bøger, voksne

   

1 – 13 dage

20

20

14 – 28 dage

85

85

Efter 29 dage

230

225

 

 


 

Hvis du har brug for en udskrift af takstbladet, kan du downloade det ved at trykke på nedenstående link

Takstblad 2018 for Læsø Kommune