Budgetprocedure, Budget 2018.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. februar 2017 vedtaget budgetproceduren for arbejdet med budget 2018.

Budgetproceduren indeholder følgende tidplan:

13.4.2017 (Orientering af Hoved MED vedr. budget 2018)
18.4.2017 ØK udvalg drøfter proces for eget budget
ultimo april Budgetseminar
ultimo april Økonomi klar med analyser, prognose, forudsætninger, fremskrivning - basisbudget
22.5.2017 ØK godkender budgetrammer, drift og anlæg, ekstraord. ØK + egne budgetter
24.5.2017 (Orientering af Hoved MED om ramme)
8.5 + 12.6 THU udvalg drøfter mål, indsatser, budgetforslag, besparelsesforslag
9.5 + 13.6 SKU udvalg drøfter mål, indsatser, budgetforslag, besparelsesforslag
19.6.2017 ØK udvalg drøfter mål, indsatser, budgetforslag, besparelsesforslag for eget område
medio juni Fagudvalg afleverer budgetforslag, evt. nye tiltag, besparelser, anlægsforslag og afledt drift
medio juni Adm. kvalificerer budgetforslag, alternativer osv
medio juni Udmelding SIM om skatter og tilskud
19.6.2017 ØK drøfter budget forslag fra THU og SKU
26.6.2017 (KB ordinært møde)
juni - aug Adm. Belyser budgetforslag, forbereder budgetkonference, anlægsskemaer, alternativer osv.
ultimo juni Ansøgning til IM- tilskud vanskeligt stillede kommuner
primo aug. Budgetmateriale/information udleveres til KB
10.8.2017 BUDGETSEMINAR 
11.8.2017 Orientering til Hoved-MED, bestyrelser mv. - + udsendelse i høring
  Administrativ bearbejdning
21.8.2017 Høringssvar
21.8.2017 ØK, indstilling til 1.  behandling
21.8.2017 Borgermøde omkring budget 2018
28.8.2017 KB. 1. behandling
4.9.2017 BUDGETSEMINAR
  Administrativ bearbejdning
11.9.2017 kl.10 Frist for fremsendelse af ændringsforslag (parti/liste)
18.9.2017 ØK, indstilling til 2.  behandling
25.9.2017 KB. 2. behandling