TAKSTER FOR LÆSØ KOMMUNE 2019

Vedtaget ved 2. behandling af budget 2019, den 24. september 2018 og efterfølgende administrativt tilrettet.

Takstoversigten viser taksterne i budget 2018 og taksterne i budget 2019.

Den viser den af Kommunalbestyrelsen fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet

  Budget 2019 Budget 2018
     
Gebyr for privatretslige krav, hvor der ikke er udlægsret og ikke omfattet af den kommunale gebyrlov 100 100
Rykkergebyr vedr. restancer, hvor kommunen har udlægsret, opkræves efter den kommunale gebyrlov 200 200
Udlægsbrev    
Gebyr for tilsigelser 200 200
Kommuneplan Digital Digital
Gebyr for opkrævning af kontingent for grundejerforeninger - pr. ejendom 15 15
Pris for kommunens grunde pr. kvadratmeter Offentligt udbud  
Biblioteket:    
For sent aflevering af bøger, voksne    
1 – 13 dage 20 20
14 – 28 dage 85 85
Efter 29 dage 230 230
Gebyrer for byggesager  
Byggetilladelse/anmeldelse af byggeri – pr. time: 565 554
Dispensationsansøgning alle forhold 1.000 1.000
Nabohøring pr. stk.  150 147
Rottebekæmpelse  
Afgift pr. ejendom af ejendomsværdien 0,04‰        0,04‰       
Flyvepladsen – der beregnes ikke moms  
Landingsafgift for maskiner med indtil 10 passagerer 175 175
Landingsafgift for maskiner med over 10 passagerer 285 285
Landingsafgift for hjemmehørende flyselskaber 70 70
Døgnafgift 50 50
Årskort 2.958 2.900
Årskort til rundflyvning – pr. fly 11.306 11.085
     
     
Projekter og opgaver udført af Læsø Kommune - ekskl. moms.
 
 
Hertil skal lægges 10 % administrationsgebyr  
Arbejdsløn – pr. time 321 315
Tromle – pr. time inkl. fører 462 453
Motorsav – pr. time inkl. fører 376 369
Skurvogn – pr. time 25 25
Vibrator – pr. time inkl. fører  415 407
Fræser – pr. time inkl. fører 415 407
Køreplader – pr. stk. pr. døgn 12 12
Rendegraver med sav – pr. time inkl. fører                            519 509
Rendegraver – pr. time inkl. fører 519 509
Traktor m. vogn – pr. time inkl. fører 528 518
Traktor m. rabatklipper – pr. time inkl. fører 618 606
Traktor m. grøfteoprensningsaggregat – pr. time inkl. fører      618 606
Traktor m. fejemaskine – pr. time inkl. fører 688 675
Traktor m. sneslynge – pr. time inkl. fører 582 571
Traktor m. vejhøvl – pr. time inkl. fører 582 571
Traktor m. grusspreder – pr time inkl. fører 570 559
Traktor m. flishugger – pr. time inkl. fører 676 663
Græsklipper – pr. time inkl. fører 484 474
Naturplejemaskine – pr. time inkl. fører                             618 606
     
Leje af bådpladser - inklusiv moms    
Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i henholdsvis Vesterø eller Østerby havn.    
Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed for dette.   
Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme rettigheder som   
andre, for at anmode om dette.   
Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.  
Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod 2.738 2.685
Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod 138 135
Leje af y-bom 882 865
Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser 1.790 1.755
Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr.     
Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms    
Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested. 408 400
For brug af slæbested pr. gang. 77 75
Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år 173 170
Dog minimum 2.759 2.705
Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 61,60,- kr. pr m2 min.10 m2 637 625
Ikke hjemmehørende fiskekuttere der er indregistreret og tydeligvis normalt anvendes tilm fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg, selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle nationaliteter.    
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms    
Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el. 200 200
Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.  285 285
Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el. 425 425
Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.  640 640
Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el. 5.707 5.595
Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.  7.726 7.575
Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el. 2.860 2.805
Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. pr. døgn 107 105
Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for begge havne.    
-       Klippekort op til 12 meter 1.625 1.625
-       Klippekort 12 til 15 meter 2.280 2.280
-       Klippekort 15 til 30 meter  3.415 3.415
-       Klippekort over 30 meter  5.125 5.125
Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til     
takstpriserne  
   
Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb 9 9
Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb 15 15
Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh 3 3
     
Brusekabiner - inklusiv moms    
Afgift for 4 minutter 10 10
Ophalinger – eksklusiv Moms    
-       Mindste betaling pr. ophaling 10 tons af 169,00 kr. 1.754 1.720
Betaling pr. BRT pr. ophaling udover 10 BRT  181 177
Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling 762 747
Afgifter til el, vand, olie, affald pr. tons 47 46
Betaling for henståen på beddingsanlægget – ekskl. moms.    
Betaling pr. døgn udover 14 døgn 136 133
Betaling for leje af værftshal pr. dag 130 127
Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter fartøj pr. dag 118 116
Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser    
Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2) 41 40
Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2) 17 17
Almindelige takster - inklusiv moms    
Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh 2,5 2,5
Fisk m.v.    
For indgående af værdien – der tillægges moms 2,70% 2,70%
Fast årlig afgift for skibe med FN nr. 2.760 2.705
Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg 1 0,8
Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg 3 3
Skibsafgift for færgerne Ane og Margrethe Læsø  35 34
Antal BT    
Lastvogn uden anhænger pr. stk. 118 116
Lastvogn med anhænger 180 176
Sættevogn 180 176
Bil - udlejning pr. dag 571 560
Lejemål - ikke momsbelagte ydelser    
Leje af redskabshus – pr. m2 163 160
Lejemål - inklusiv moms    
Leje af reklameskab 1.448 1.420
Leje af flåde:    
Pr. time 111 109
Pr. dag 331 325
Pr. uge 1.115 1.093
Leje af små hytter pr. år 5.114 5014
Leje af erhvervslejemål (lejet hus og lejet grund):    
Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt 803 787
Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt 402 394
Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige 264 259
     
Bøder for overtrædelse af havneregulativet    
Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12 5000 5000
     
Madservice    
Madservice med udbringning    
For visiterede borgere – pr. dag, varm hovedret (Prisloft forventes anvendt) 54 53
Gæstemiddag – pr. dag, varm hovedret incl. biret 70 70
For visiterede borgere – pr. dag, biret/forret eller dessert, som samtidig modtager hovedret 11 11
For visiterede borgere – pr. dag aftensmad (madpakke), som samtidig modtager hovedret 44 43
For visiterede borgere – pr. dag aftensmad (madpakke), som ikke samtidig modtager hovedret (Prisloft forventes anvendt) 54 53
For visiterede borgere – pr. dag biret/forret eller dessert, som ikke samtidig modtager hovedret 33 36
Udbringning af produkter fra Plejehjemmets køkken uden samtidig levering af måltider 22 25
Madservice uden udbringning    
For visiterede borgere pr. dag, varm hovedret 44 43
Gæstemiddag – pr. dag, varm hovedret incl. biret 70 70
For visiterede borgere – pr. dag, biret/forret eller dessert 11 11
For visiterede borgere pr. dag, aftensmad (madpakke) 44 43
Plejehjemmet – betaling for mad    
Kost til alle måltider – pr. dag (Prisloft forventes anvendt) 121 119
Morgenmad – pr. dag 30 30
Middagsmad – pr. dag  45 45
Aftensmad – pr. dag 45 45
Kaffe m/uspec. brød – pr. dag 17 17
Boller – kakao 17 17
1 fl. Rød / hvidvin 64 63
1 glas Rød / hvidvin 12  
Øl, lyst øl, mineralvand, sodavand – pr. stk. 12 12
1 kop kaffe 5 5
1 kande kaffe 35 34
Frugt – pr. stk. 6 6
P-drik 17 17
1 Kringle – stang 64 63
Kage / bolle med smør pr. stk. 12 12
1 lagkage 122 120
1 stk. kransekage 11 11
Snitte m/pålæg 17 17
Smørrebrød / croissant m/fyld 26 26
Fødselsdagskaffe / mindehøjtidelighed  pr. kuvert (kaffe/the, boller, kringle eller lagkage, småkager og incl. almindelige duge) 65 64
Festmiddag 132 130
Fuld forplejning for plejehjemsbeboere – månedlig (Prisloft forventes anvendt) 3.685 3.613
Nedsat kost 1.916 1.879
Ikke-visiterede borgere/gæster – morgenmad 48 48
Ikke-visiterede borgere/gæster – middagsmad 70 70
Ikke-visiterede borgere/gæster – aftensmad 70 70
Middags- og eller aftensmad, børn fra 3-12 år  35 35
Plejehjemmet – andre takster    
Aflastningsophold pr. dag (kost, vask, rengøringsmidler, leje af linned) 139 136
Vask pr. måned pr. person (excl. dyner som betales separat pr. gang) 365 358
Tilkøb af vask pr. maskine, f.eks. vask af dyne 85 83
Tilkøb af vask og tørretumbling af dundyne pr. vask 106 104
Rengørings- og toiletartikler/måned:    
Enlige pr. person 68 67
Samboende pr. person 53 52
Pedelydelser pr. måned pr. lejlighed udgået 63
Leje af hvide duge 384 376
Øvrige ydelser hverdage før kl. 17 pr. time (fritvalgspris anvendes) 330 324
Øvrige ydelser efter kl. 17 samt weekends og helligdage pr. time 390 383
Vådlagner pr. stk. 204 204
Leje af gardiner til plejehjemsbolig såfremt de forefindes på depot, pr. lejlighed i hele lejeperioden udgår i 2019 pga. mgl. lager 1000
Leje af lampe til plejehjemsbolig såfremt de forefindes på depot, pr. lampe i hele lejeperioden 200 200
Udlejning af standardhjælpemidler, såfremt de forefindes på depot    
Manuel kørestol pr. dag 225 225
Manuel kørestol pr. uge 450 450
Manuel kørestol pr. måned 900 900
El-kørestol pr. dag 350 350
El-kørestol pr. uge 700 700
El-kørestol pr. måned 1400 1400
Rollator pr. dag 175 175
Rollator pr. uge 350 350
Rollator pr. måned 700 700
Gangstativ pr. dag 90 90
Gangstativ pr. uge 175 175
Gangstativ pr. måned 350 350
Badebænk/badestol pr. dag 90 90
Badebænk/badestol pr. uge 175 175
Badebænk/badestol pr. måned 350 350
Toiletstol pr. dag 90 90
Toiletstol pr. uge 175 175
Toiletstol pr. måned 350 350
Toiletforhøjer pr. dag 90 90
Toiletforhøjer pr. uge 175 175
Toiletforhøjer pr. måned 350 350
Trehjulet cykel pr. dag 225 225
Trehjulet cykel pr. uge 450 450
Trehjulet cykel pr. måned 900 900
El-scooter pr. dag 450 450
El-scooter pr. uge 900 900
El-scooter pr. måned 1800 1800
El-seng pr. dag 450 450
El-seng pr. uge 900 900
El-seng pr. måned 1800 1800
Mobil personløfter/personlift pr. dag 450 450
Mobil personløfter/personlift pr. uge 900 900
Mobil personløfter/personlift pr. måned 1800 1800
Sengebord pr. dag 90 90
Sengebord pr. uge 175 175
Sengebord pr. måned 350 350
Sengeklods pr. stk. pr. dag 25 25
Sengeklods pr. stk. pr. uge 50 50
Sengeklods pr. stk. pr. måned 100 100
Nødkald pr. dag 125 125
Nødkald pr. uge 250 250
Nødkald pr. måned 500 500
Nøgleboks pr. dag 65 65
Nøgleboks pr. uge 125 125
Nøgleboks pr. måned 250 250
Rampe pr. dag 90 90
Rampe pr. uge 175 175
Rampe pr. måned 350 350
Sejl pr. dag 90 90
Sejl pr. uge 175 175
Sejl pr. måned 350 350
Vekseltrykmadras pr. dag 275 275
Vekseltrykmadras pr. uge 550 550
Vekseltrykmadras pr. måned 1100 1100
Sengehest pr. dag 65 65
Sengehest pr. uge 125 125
Sengehest pr. måned 250 250
Sengegalge pr. dag 90 90
Sengegalge pr. uge 175 175
Sengegalge pr. måned 350 350
Skummadras pr. dag 225 225
Skummadras pr. uge 450 450
Skummadras pr. måned 900 900
Skumpude pr. dag 65 65
Skumpude pr. uge 125 125
Skumpude pr. måned 250 250
Tallerken + kant pr. dag 15 15
Tallerken + kant pr. uge 25 25
Tallerken + kant pr. måned 50 50
Sofacykel pr. dag 225 225
Sofacykel pr. uge 450 450
Sofacykel pr. måned 900 900
Levering og afhentning pr. vej 500 500
Omsorgstandpleje    
Omsorgstandpleje 530 520
Priser for fritvalgsbeviser    
Praktisk hjælp 330 323,88
Personlig pleje i dagtimer/bekvemme tider ekskl. moms 364 357,14
Personlig pleje ubekvemme tider ekskl. moms 431 422,33
Varm portion mad ekskl. moms 44 43,13
Leverance af varm mad ekskl. moms 22 25,37
Plejehjemspladser    
Almindelig plejehjemsplads 37.199 34.942
Poppelhaven 63.097 60.942
     
Børnehuset:    
For fuldtidsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid. 3.462 3.336
For fuldtidsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid. 1.967 2.175
Halvdagsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid. 1.997 1827
Halvdagsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid. 1.135 1.246
Skolefritidsordning:
Bemærk: 11 måneders opkrævning i 2018. 12 måneders opkrævning i 2019
   
SFO – pr. måned 0 – 3 årgang  1166 1143
SFO – pr. måned 4 – 6 årgang  493 483
SFO – pr. dag (ved korttidstilmelding) 161 158
     

Budget 2019

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. september 2018 Læsø kommunes Budget 2019
Forslaget blev godkendt med denne tilføjelese:
Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger:
Udskrivningsgrundlaget er som statsgaranteret opgjort til kr. 280.691.000
Kirkeskat uændret på 1,3 %
Kommuneskat uændret på 26,5 %
Grundskyld uændret 34 promille.

Hovedoversigten for 2019 og overslagsårene blev vedtaget således:

Regnskabsår
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022
  Udgifter
1 kr.
Indtægter
inkl. refusion
1 kr.
Udgifter
1 kr.
Indtægter
inkl. refusion
1 kr.
Udgifter
1 kr.
Indtægter
inkl. refusion
1 kr.
Udgifter
1 kr.
Indtægter
inkl. refusion
1 kr.
  DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)                
    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.025.891 -4.895.069 10.025.887 -4.895.067 10.025.888 -4.895.066 10.025.887 -4.895.066
        Heraf refusion   -101   -100   -101   -101
    1. Forsyningsvirksomheder m.v.                
    2. Transport og infrastruktur 43.563.062 -7.554.853 43.563.059 -7.554.861 43.563.058 -7.554.855 43.563.058 -7.554.856
    3. Undervisning og kultur 23.929.001 -1.011.635 23.928.994 -1.011.636 23.929.015 -1.011.636 23.929.001 -1.011.635
        Heraf refusion                
    4. Sundhedsområdet 10.990.833 -270.480 10.990.837 -270.480 10.990.835 -270.482 10.990.833 -270.482
    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 91.001.255 -16.103.447 91.001.254 -16.103.441 91.001.256 -16.103.439 91.001.251 -15.803.768
        Heraf refusion   -6.633.589   -6.633.591   -6.633.587   -6.633.590
    6. Fællesudgifter og administration 31.571.647 -2.675.311 31.571.651 -2.675.310 31.571.652 -2.675.310 31.571.654 -2.675.310
        Heraf refusion                
    Driftsvirksomhed i alt 211.081.689 -32.510.795 211.081.682 -32.510.795 211.081.704 -32.510.788 211.081.684 -32.211.117
        Heraf refusion   -6.633.690   -6.633.691   -6.633.688   -6.633.691
B. ANLÆGSVIRKSOMHED                
    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0  
0
  0      
    1. Forsyningsvirksomheder mv.                
    2. Transport og infrastruktur 0   0   0      
    3. Undervisning og kultur                
    4. Sundhedsområdet                
    5. Sociale opgaver og beskæftigelse                
    6. Fællesudgifter og administration 3.056.700   3.056.700   3.056.700   3.056.700  
    Anlægsvirksomhed i alt 3.056.700 0 3.056.700 0 3.056.700 0 3.056.700 0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 5.295.201 -817.386 10.277.981 -1.560.394 15.379.463 -2.296.705
C. RENTER 718.182 -287.141 690.494 -287.141 690.494 -287.141 688.510 -286.958
D. BALANCEFORSKYDNINGER                
    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0 0 0 0 0 0
    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 859.200 -859.200 859.200 -859.200 859.200 -859.200 859.200 -859.200
    Balanceforskydninger i alt 859.200 -859.200 859.200 -859.200 859.200 -859.200 859.200 -859.200
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 3.536.615   3.586.692   3.640.136   3.693.976  
SUM (A + B + C + D + E) 219.252.386 -33.657.136 224.569.969 -34.474.522 229.606.215 -35.217.523 234.759.533 -35.653.980
F. FINANSIERING                
    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 -9.625.638 0 -14.712.020 0 -14.765.493 0 -15.117.183
    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)                
    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 1.584.000 -82.908.000 1.584.000 -82.908.000 1.584.000 -82.908.000 1.584.000 -82.908.000
    Refusion af købsmoms (7.65.87)                
Tilskud til særligt vanskeligt stillede Kommuner   -5.064.000            
Pris og lønsigninger finansiering   0 -5.295.201 817.386 -10.277.981 1.560.394 -15.379.463 2.296.705
    Skatter (7.68.90 – 7.68.96)   -89.581.612   -89.581.612   -89.581.612   -89.581.612
    Finansiering i alt 1.584.000 -187.179.250 -3.711.201 -186.384.246 -8.693.981 -185.694.711 -13.795.463 -185.310.090
BALANCE 220.836.386 -220.836.386 220.858.768 -220.858.768 220.912.234 -220.912.234 220.964.070 -220.964.070
1) Særtilskud i forbindelse med Finanslov 0 -10.000.000 0 -10.000.000 0 0 0 0
2) Ændringer af udligning - aldersbestemt 0 -1.080.000 0 -1.080.000 0 0 0 0
Likvide aktiver 0 11.080.000 0 11.080.000 0 0 0 0
Balance efter indarbejdelse af 1+2 220.836.386 -220.836.386 220.858.768 -220.858.768 220.912.234 -220.912.234 220.964.070 -220.964.070