Budgetforslag til 1. behandling

Kommunalbestyrelsen førstebehandlede den 27. september 2018 forslag til Budget 2019
Forslaget blev godkendt med denne tilføjelese:
Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger:
Udskrivningsgrundlaget er som statsgaranteret opgjort til kr. 280.691.000
Kirkeskat uændret på 1,3 %
Kommuneskat uændret på 26,5 %
Grundskyld uændret 34 promille.

Hovedoversigten i budget 2019 - 2022 er ved førstebehandlingen således::

Regnskabsår
2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022
  Udgifter
1 kr.
Indtægter
inkl. refusion
1 kr.
Udgifter
1 kr.
Indtægter
inkl. refusion
1 kr.
Udgifter
1 kr.
Indtægter
inkl. refusion
1 kr.
Udgifter
1 kr.
Indtægter
inkl. refusion
1 kr.
  DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)                
    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.025.891 -4.895.069 10.025.887 -4.895.067 10.025.888 -4.895.066 10.025.887 -4.895.066
        Heraf refusion   -101   -100   -101   -101
    1. Forsyningsvirksomheder m.v.                
    2. Transport og infrastruktur 43.563.062 -7.554.853 43.563.059 -7.554.861 43.563.058 -7.554.855 43.563.058 -7.554.856
    3. Undervisning og kultur 23.929.001 -1.011.635 23.928.994 -1.011.636 23.929.015 -1.011.636 23.929.001 -1.011.635
        Heraf refusion                
    4. Sundhedsområdet 10.990.833 -270.480 10.990.837 -270.480 10.990.835 -270.482 10.990.833 -270.482
    5. Sociale opgaver og beskæftigelse 91.001.255 -16.103.447 91.001.254 -16.103.441 91.001.256 -16.103.439 91.001.251 -15.803.768
        Heraf refusion   -6.633.589   -6.633.591   -6.633.587   -6.633.590
    6. Fællesudgifter og administration 31.571.647 -2.675.311 31.571.651 -2.675.310 31.571.652 -2.675.310 31.571.654 -2.675.310
        Heraf refusion                
    Driftsvirksomhed i alt 211.081.689 -32.510.795 211.081.682 -32.510.795 211.081.704 -32.510.788 211.081.684 -32.211.117
        Heraf refusion   -6.633.690   -6.633.691   -6.633.688   -6.633.691
B. ANLÆGSVIRKSOMHED                
    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0   0   0      
    1. Forsyningsvirksomheder mv.                
    2. Transport og infrastruktur 0   0   0      
    3. Undervisning og kultur                
    4. Sundhedsområdet                
    5. Sociale opgaver og beskæftigelse                
    6. Fællesudgifter og administration 3.056.700   3.056.700   3.056.700   3.056.700  
    Anlægsvirksomhed i alt 3.056.700 0 3.056.700 0 3.056.700 0 3.056.700 0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 5.295.201 -817.386 10.277.981 -1.560.394 15.379.463 -2.296.705
C. RENTER 466.582 -287.141 438.894 -287.141 438.894 -287.141 436.910 -286.958
D. BALANCEFORSKYDNINGER                
    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0 0 0 0 0 0
    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 859.200 -859.200 859.200 -859.200 859.200 -859.200 859.200 -859.200
    Balanceforskydninger i alt 859.200 -859.200 859.200 -859.200 859.200 -859.200 859.200 -859.200
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 2.699.615   2.749.692   2.803.136   2.856.976  
SUM (A + B + C + D + E) 218.163.786 -33.657.136 223.481.369 -34.474.522 228.517.615 -35.217.523 233.670.933 -35.653.980
F. FINANSIERING                
    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) 0 0 0 -13.623.420 0 -13.676.894 0 -14.028.583
    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)                
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner   -13.601.038            
    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 1.584.000 -82.908.000 1.584.000 -82.908.000 1.584.000 -82.908.000 1.584.000 -82.908.000
    Refusion af købsmoms (7.65.87)                
Pris og lønsigninger finansiering   0 -5.295.201 817.386 -10.277.981 1.560.394 -15.379.463 2.296.705
    Skatter (7.68.90 – 7.68.96)   -89.581.612   -89.581.612   -89.581.612   -89.581.612
    Finansiering i alt 1.584.000 -186.090.650 -3.711.201 -185.295.646 -8.693.981 -184.606.112 -13.795.463 -184.221.490
BALANCE 219.747.786 -219.747.786 219.770.168 -219.770.168 219.823.634 -219.823.635 219.875.470 -219.875.470


Ændringsforslag skal modtages senest den 11. september 2018.
Økonomiudvalget har frist for fremsendelse af ændringsforslag den 17. september 2018..

Anden behandlingen finder sted på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september