Takster for Læsø Kommune 2020

Vedtaget ved 2. behandling af budget 2020, den 28. oktober 2019 og efterfølgende administrativt tilrettet.

Takstoversigten viser taksterne i budget 2019 og taksterne i budget 2020.

Den viser den af Kommunalbestyrelsen fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen.
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.

Budget 2020

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. oktober 2019 Læsø kommunes Budget 2020
Forslaget blev godkendt med denne tilføjelese:

Kommunalbestyrelsen afviser administrationens besparelsesforslag. Kommunalbestyrelsen beslutter et budget i balance under forudsætning af at yderligere 19,5 mio. kr., tildeles på finansloven i 2020. Kommunaldirektøren har gjort kommunalbestyelsen opmærksom på, at denne beslutning ikke er overensstemmelse med den kommunale styrelseslov.

Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger:

Udskrivningsgrundlaget er som statsgaranteret opgjort til kr. 287.657,00

Kirkeskat uændret på 1,3 %

Kommuneskat uændret på 26,5 %

Grundskyld uændret 34 promille.

Hovedoversigten for 2020 og overslagsårene blev vedtaget således:

Budget

2020
1 kr.

2021
1 kr.

2022
1 kr.

2023
1 kr.

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

       

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

5.622.571

5.622.566

5.622.569

5.622.569

        Heraf refusion

0

0

0

0

    1. Forsyningsvirksomheder m.v.

0

0

0

0

    2. Transport og infrastruktur

36.034.862

36.034.851

36.034.852

36.034.854

    3. Undervisning og kultur

22.942.956

22.942.967

22.942.944

22.942.937

        Heraf refusion

0

0

0

0

    4. Sundhedsområdet

11.290.348

11.290.348

11.290.349

11.290.348

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse

85.228.190

85.228.191

85.228.193

85.228.181

        Heraf refusion

-6.543.561

-6.543.555

-6.543.555

-6.543.557

    6. Fællesudgifter og administration

29.633.929

29.633.923

29.633.930

29.633.932

        Heraf refusion

0

0

0

0

    Driftsvirksomhed i alt

190.752.856

190.752.846

190.752.837

190.752.821

        Heraf refusion

-6.543.561

-6.543.555

-6.543.555

-6.543.557

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0

0

0

0

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0

0

0

0

    1. Forsyningsvirksomheder mv.

0

0

0

0

    2. Transport og infrastruktur

0

0

0

0

    3. Undervisning og kultur

0

0

0

0

    4. Sundhedsområdet

0

0

0

0

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse

0

0

0

0

    6. Fællesudgifter og administration

0

0

0

0

    Anlægsvirksomhed i alt

0

0

0

0

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

0

4.339.251

8.782.971

13.333.811

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

273.923

272.931

271.410

273.764

D. BALANCEFORSKYDNINGER

0

0

0

0

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

0

0

0

0

    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

0

0

0

0

    Balanceforskydninger i alt

0

0

0

0

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)

3.600.967

3.601.018

3.602.679

3.576.615

SUM (A + B + C + D + E) og P/L

194.627.746

198.966.046

203.409.897

207.937.011

F. FINANSIERING

0

0

0

0

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

-5.784.884

-24.023.945

-24.024.087

-24.000.365

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

0

0

0

0

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)

-96.637.056

-80.391.067

-82.433.082

-84.524.317

    Refusion af købsmoms (7.65.87)

0

0

0

0

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96)

-92.205.806

-94.551.039

-96.952.733

-99.412.315

    Finansiering i alt

-194.627.746

-198.966.051

-203.409.902

-207.936.997

BALANCE

0

-5

-5

14