Takster for Læsø Kommune 2020

Vedtaget ved 2. behandling af budget 2020, den 28. oktober 2019 og efterfølgende administrativt tilrettet.

Takstoversigten viser taksterne i budget 2019 og taksterne i budget 2020.

Den viser den af Kommunalbestyrelsen fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen.
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.

 

 

Budget 2020

Budget 2019

Gebyr for privatretslige krav, hvor der ikke er udlægsret og ikke omfattet af den kommunale gebyrlov

      100

100

Rykkergebyr vedr. restancer, hvor kommunen har udlægsret, opkræves efter den kommunale gebyrlov

      200

200

Udlægsbrev

      450

 

Gebyr for tilsigelser

      200

200

Kommuneplan

 Digital

Digital

Gebyr for opkrævning af kontingent for grundejerforeninger - pr. ejendom

        25

15

Pris for kommunens grunde pr. kvadratmeter

 Offentligt udbud

Offentligt udbud

Biblioteket:

 

 

For sent aflevering af bøger, voksne

   

1 – 13 dage

        20

20

14 – 28 dage

        85

85

Efter 29 dage

      230

230

Gebyrer for byggesager

 

Byggetilladelse/anmeldelse af byggeri – pr. time:

      600

565

Dispensationsansøgning alle forhold

   1.000

1.000

Nabohøring pr. stk.

      150

150

Rottebekæmpelse

 

Afgift pr. ejendom af ejendomsværdien

 0,04‰       

0,04‰      

Flyvepladsen – der beregnes ikke moms

 

Landingsafgift for maskiner med indtil 10 passagerer

      175

175

Landingsafgift for maskiner med over 10 passagerer

      285

285

Landingsafgift for hjemmehørende flyselskaber

        70

70

Døgnafgift

        50

50

Årskort

   2.958

2.958

Årskort til rundflyvning – pr. fly

 11.306

11.306

Projekter og opgaver udført af Læsø Kommune - ekskl. moms.
Hertil skal lægges 12 % administrationsgebyr

 

Arbejdsløn – pr. time

      405

321

Motorsav – pr. time inkl. fører

      405

376

Vibrator – pr. time inkl. fører

      405

415

Fræser – pr. time inkl. fører

      825

415

Køreplader – pr. stk. pr. døgn

        12

12

Rendegraver med sav – pr. time inkl. fører                          

      625

519

Rendegraver – pr. time inkl. fører

      575

519

Traktor m. vogn – pr. time inkl. fører

      575

528

Traktor m. rabatklipper – pr. time inkl. fører

      650

618

Traktor m. grøfteoprensningsaggregat – pr. time inkl. fører    

      650

618

Traktor m. fejemaskine – pr. time inkl. fører

      700

688

Traktor m. sneslynge – pr. time inkl. fører

      600

582

Traktor m. vejhøvl – pr. time inkl. fører

      600

582

Traktor m. grusspreder – pr time inkl. fører

      600

570

Traktor m. flishugger – pr. time inkl. fører

      975

676

Græsklipper – pr. time inkl. fører

      500

484

Naturplejemaskine – pr. time inkl. fører                           

      675

618

 

Leje af bådpladser - inklusiv moms

   

Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i henholdsvis Vesterø eller Østerby havn.

   

Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed for dette.

 

Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme rettigheder som

 

andre, for at anmode om dette.

 

Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.

 

Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod

   2.809

2.738

Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod

      142

138

Leje af y-bom

      905

882

Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser

   1.837

1.790

Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr.

   

Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms

   

Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested.

      419

408

For brug af slæbested pr. gang.

        79

77

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år

      177

173

Dog minimum

   2.831

2.759

Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 65,40,- kr. pr m2 min.10 m2

      654

637

Ikke hjemmehørende fiskekuttere der er indregistreret og tydeligvis normalt

   

anvendes til fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg, selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle nationaliteter.

 

Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms

 

 

Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

      200

200

Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

      285

285

Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

      425

425

Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

      640

640

Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

   5.855

5.707

Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

   7.927

7.726

Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el.

   2.934

2.860

Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. pr. døgn

      110

107

Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for begge havne.

   

-       Klippekort op til 12 meter

   1.625

1.625

-       Klippekort 12 til 15 meter

   2.280

2.280

-       Klippekort 15 til 30 meter

   3.415

3.415

-       Klippekort over 30 meter

   5.125

5.125

Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til takstpriserne

   

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb

          9

9

Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb

        15

15

Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh

          3

3

Brusekabiner - inklusiv moms

 

 

Afgift for 4 minutter

        10

10

Ophalinger – eksklusiv Moms

 

 

Mindste betaling pr. ophaling 10 tons af 180,00 kr.

   1.800

1.754

Betaling pr. BRT pr. ophaling udover 10 BRT

      186

181

Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling

      782

762

Afgifter til el, vand, olie, affald pr. tons

        48

47

Betaling for henståen på beddingsanlægget – ekskl. moms.

        -  

 

Betaling pr. døgn udover 14 døgn

      140

136

Betaling for leje af værftshal pr. dag

      133

130

Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter fartøj pr. dag

      121

118

Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser

   

Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2)

        42

41

Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2)

        17

17

Almindelige takster - inklusiv moms

   

Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh

     2,50

     2,50

Fisk m.v.

   

For indgående af værdien – der tillægges moms

2,70%

2,70%

Fast årlig afgift for skibe med FN nr.

   2.832

2.760

Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg

          1

1

Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg

          3

3

Skibsafgift for færgerne Ane og Margrethe Læsø

        36

35

Antal BT

   

Lastvogn uden anhænger pr. stk.

      121

118

Lastvogn med anhænger

      185

180

Sættevogn

      185

180

Bil - udlejning pr. dag

      586

571

Lejemål - ikke momsbelagte ydelser

   

Leje af redskabshus – pr. m2

      167

163

Lejemål - inklusiv moms

   

Leje af reklameskab

   1.486

1.448

Leje af flåde:

   

Pr. time

      114

111

Pr. dag

      340

331

Pr. uge

   1.144

1.115

Leje af små hytter pr. år

   5.247

5.114

Leje af erhvervslejemål (lejet hus og lejet grund):

   

Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt

      824

803

Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt

      412

402

Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige

      271

264

Bøder for overtrædelse af havneregulativet

 

 

Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12

   5.000

5000

 

 

 

Budget 2020

Budget 2019

Madservice

 

 

Madservice med udbringning

   

For visiterede borgere – pr. dag, varm hovedret (Prisloft forventes anvendt)

        55

54

Gæstemiddag – pr. dag, varm hovedret incl. biret

        70

70

For visiterede borgere – pr. dag, biret/forret eller dessert, som samtidig modtager hovedret

        11

11

For visiterede borgere – pr. dag aftensmad (madpakke), som samtidig modtager hovedret

        44

44

For visiterede borgere – pr. dag aftensmad (madpakke), som ikke samtidig modtager hovedret (Prisloft forventes anvendt)

        55

54

For visiterede borgere – pr. dag biret/forret eller dessert, som ikke samtidig modtager hovedret

 --

33

Udbringning af produkter fra Plejehjemmets køkken uden samtidig levering af måltider

 --

22

Madservice uden udbringning

   

For visiterede borgere pr. dag, varm hovedret

        44

44

Gæstemiddag – pr. dag, varm hovedret incl. biret

        70

70

For visiterede borgere – pr. dag, biret/forret eller dessert

        11

11

For visiterede borgere pr. dag, aftensmad (madpakke)

        44

44

Plejehjemmet – betaling for mad

 

 

Kost til alle måltider – pr. dag (Prisloft forventes anvendt)

      124

121

Morgenmad – pr. dag

        31

30

Middagsmad – pr. dag

        46

45

Aftensmad – pr. dag

        46

45

Kaffe m/uspec. brød – pr. dag

        17

17

Boller – kakao

        17

17

1 fl. Rød / hvidvin

        66

64

1 glas Rød / hvidvin

        12

12

Øl, lyst øl, mineralvand, sodavand – pr. stk.

        12

12

1 kop kaffe

          5

5

1 kande kaffe

        36

35

Frugt – pr. stk.

          6

6

P-drik

        17

17

1 Kringle – stang

        66

64

Kage / bolle med smør pr. stk.

        12

12

1 lagkage

      125

122

1 stk. kransekage

        11

11

Snitte m/pålæg

        17

17

Smørrebrød / croissant m/fyld

        27

26

Fødselsdagskaffe / mindehøjtidelighed  pr. kuvert (kaffe/the, boller, kringle eller lagkage, småkager og incl. almindelige duge)

        67

65

Festmiddag

      135

132

Fuld forplejning for plejehjemsbeboere – månedlig (Prisloft forventes anvendt)

   3.759

3.685

Nedsat kost

   1.955

1.916

Ikke-visiterede borgere/gæster – morgenmad

        49

48

Ikke-visiterede borgere/gæster – middagsmad

        72

70

Ikke-visiterede borgere/gæster – aftensmad

        72

70

Middags- og eller aftensmad, børn fra 3-12 år

        36

35

Plejehjemmet – andre takster

   

Aflastningsophold pr. dag (kost, vask, rengøringsmidler, leje af linned)

      143

139

Vask pr. måned pr. person (excl. dyner som betales separat pr. gang)

      374

365

Tilkøb af vask pr. maskine, f.eks. vask af dyne

        87

85

Tilkøb af vask og tørretumbling af dundyne pr. vask

      109

106

Rengørings- og toiletartikler/måned:

   

Enlige pr. person

        70

68

Samboende pr. person

        54

53

Pedelydelser pr. måned pr. lejlighed

        66

64

Leje af hvide duge

      394

384

Øvrige ydelser hverdage før kl. 17 pr. time (fritvalgspris anvendes)

      339

330

Øvrige ydelser efter kl. 17 samt weekends og helligdage pr. time

      400

390

Vådlagner pr. stk.

      209

204

Leje af gardiner til plejehjemsbolig såfremt de forefindes på depot, pr. lejlighed i hele lejeperioden

 

udgår i 2019 pga. mgl. lager

Leje af lampe til plejehjemsbolig såfremt de forefindes på depot, pr. lampe i hele lejeperioden

      205

200

Udlejning af standardhjælpemidler, såfremt de forefindes på depot

 

 

Manuel kørestol pr. dag

      230

225

Manuel kørestol pr. uge

      460

450

Manuel kørestol pr. måned

      920

900

El-kørestol pr. dag

      360

350

El-kørestol pr. uge

      720

700

El-kørestol pr. måned

   1.440

1400

Rollator pr. dag

      180

175

Rollator pr. uge

      360

350

Rollator pr. måned

      720

700

Gangstativ pr. dag

        90

90

Gangstativ pr. uge

      180

175

Gangstativ pr. måned

      360

350

Badebænk/badestol pr. dag

        90

90

Badebænk/badestol pr. uge

      180

175

Badebænk/badestol pr. måned

      360

350

Toiletstol pr. dag

        90

90

Toiletstol pr. uge

      180

175

Toiletstol pr. måned

      360

350

Toiletforhøjer pr. dag

        90

90

Toiletforhøjer pr. uge

      180

175

Toiletforhøjer pr. måned

      360

350

Trehjulet cykel pr. dag

      230

225

Trehjulet cykel pr. uge

      460

450

Trehjulet cykel pr. måned

      925

900

El-scooter pr. dag

      460

450

El-scooter pr. uge

      925

900

El-scooter pr. måned

   1.850

1800

El-seng pr. dag

      460

450

El-seng pr. uge

      925

900

El-seng pr. måned

   1.850

1800

Mobil personløfter/personlift pr. dag

      460

450

Mobil personløfter/personlift pr. uge

      925

900

Mobil personløfter/personlift pr. måned

   1.850

1800

Sengebord pr. dag

        90

90

Sengebord pr. uge

      180

175

Sengebord pr. måned

      360

350

Sengeklods pr. stk. pr. dag

        25

25

Sengeklods pr. stk. pr. uge

        50

50

Sengeklods pr. stk. pr. måned

      100

100

Nødkald pr. dag

      130

125

Nødkald pr. uge

      260

250

Nødkald pr. måned

      510

500

Nøgleboks pr. dag

        65

65

Nøgleboks pr. uge

      130

125

Nøgleboks pr. måned

      260

250

Rampe pr. dag

        90

90

Rampe pr. uge

      180

175

Rampe pr. måned

      360

350

Sejl pr. dag

        90

90

Sejl pr. uge

      180

175

Sejl pr. måned

      360

350

Vekseltrykmadras pr. dag

      280

275

Vekseltrykmadras pr. uge

      565

550

Vekseltrykmadras pr. måned

   1.130

1100

Sengehest pr. dag

        65

65

Sengehest pr. uge

      130

125

Sengehest pr. måned

      260

250

Sengegalge pr. dag

        90

90

Sengegalge pr. uge

      180

175

Sengegalge pr. måned

      360

350

Skummadras pr. dag

      230

225

Skummadras pr. uge

      460

450

Skummadras pr. måned

      925

900

Skumpude pr. dag

        65

65

Skumpude pr. uge

      130

125

Skumpude pr. måned

      260

250

Tallerken + kant pr. dag

        15

15

Tallerken + kant pr. uge

        25

25

Tallerken + kant pr. måned

        50

50

Sofacykel pr. dag

      230

225

Sofacykel pr. uge

      460

450

Sofacykel pr. måned

      925

900

Levering og afhentning pr. vej

      510

500

Omsorgstandpleje

 

 

Omsorgstandpleje

      540

530

Priser for fritvalgsbeviser

 

 

Praktisk hjælp

      339

330

Personlig pleje i dagtimer/bekvemme tider ekskl. moms

      373

364

Personlig pleje ubekvemme tider ekskl. moms

      442

431

Varm portion mad ekskl. moms

        45

44

Leverance af varm mad ekskl. moms

 ---

22

Børnehuset:

 

 

For fuldtidsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid.

   3.636

3.462

For fuldtidsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid.

   2.066

1.967

Halvdagsplads – pr. måned 0-2 år - Inkl. frokostmåltid.

   2.098

1.997

Halvdagsplads – pr. måned 3-5 år - Inkl. frokostmåltid.

   1.192

1.135

Skolefritidsordning:

 

 

SFO – pr. måned 0 – 3 årgang 11 måneders opkrævning

   1.388

1166

SFO – pr. måned 4 – 6 årgang 11 måneders opkrævning

      587

493

SFO – pr. dag (ved korttidstilmelding)

      192

161

 

Budget 2020

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. oktober 2019 Læsø kommunes Budget 2020
Forslaget blev godkendt med denne tilføjelese:

Kommunalbestyrelsen afviser administrationens besparelsesforslag. Kommunalbestyrelsen beslutter et budget i balance under forudsætning af at yderligere 19,5 mio. kr., tildeles på finansloven i 2020. Kommunaldirektøren har gjort kommunalbestyelsen opmærksom på, at denne beslutning ikke er overensstemmelse med den kommunale styrelseslov.

Budgetforslaget bygger på følgende forudsætninger:

Udskrivningsgrundlaget er som statsgaranteret opgjort til kr. 287.657,00

Kirkeskat uændret på 1,3 %

Kommuneskat uændret på 26,5 %

Grundskyld uændret 34 promille.

Hovedoversigten for 2020 og overslagsårene blev vedtaget således:

Budget

2020
1 kr.

2021
1 kr.

2022
1 kr.

2023
1 kr.

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

       

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

5.622.571

5.622.566

5.622.569

5.622.569

        Heraf refusion

0

0

0

0

    1. Forsyningsvirksomheder m.v.

0

0

0

0

    2. Transport og infrastruktur

36.034.862

36.034.851

36.034.852

36.034.854

    3. Undervisning og kultur

22.942.956

22.942.967

22.942.944

22.942.937

        Heraf refusion

0

0

0

0

    4. Sundhedsområdet

11.290.348

11.290.348

11.290.349

11.290.348

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse

85.228.190

85.228.191

85.228.193

85.228.181

        Heraf refusion

-6.543.561

-6.543.555

-6.543.555

-6.543.557

    6. Fællesudgifter og administration

29.633.929

29.633.923

29.633.930

29.633.932

        Heraf refusion

0

0

0

0

    Driftsvirksomhed i alt

190.752.856

190.752.846

190.752.837

190.752.821

        Heraf refusion

-6.543.561

-6.543.555

-6.543.555

-6.543.557

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0

0

0

0

    0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0

0

0

0

    1. Forsyningsvirksomheder mv.

0

0

0

0

    2. Transport og infrastruktur

0

0

0

0

    3. Undervisning og kultur

0

0

0

0

    4. Sundhedsområdet

0

0

0

0

    5. Sociale opgaver og beskæftigelse

0

0

0

0

    6. Fællesudgifter og administration

0

0

0

0

    Anlægsvirksomhed i alt

0

0

0

0

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06

0

4.339.251

8.782.971

13.333.811

C. RENTER (7.22.05-7.58.78)

273.923

272.931

271.410

273.764

D. BALANCEFORSKYDNINGER

0

0

0

0

    Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

0

0

0

0

    Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

0

0

0

0

    Balanceforskydninger i alt

0

0

0

0

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)

3.600.967

3.601.018

3.602.679

3.576.615

SUM (A + B + C + D + E) og P/L

194.627.746

198.966.046

203.409.897

207.937.011

F. FINANSIERING

0

0

0

0

    Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

-5.784.884

-24.023.945

-24.024.087

-24.000.365

    Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)

0

0

0

0

    Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)

-96.637.056

-80.391.067

-82.433.082

-84.524.317

    Refusion af købsmoms (7.65.87)

0

0

0

0

    Skatter (7.68.90 – 7.68.96)

-92.205.806

-94.551.039

-96.952.733

-99.412.315

    Finansiering i alt

-194.627.746

-198.966.051

-203.409.902

-207.936.997

BALANCE

0

-5

-5

14