Information fra Kommunens institutioner

Kommunens institutioner er pålagt at følge Kriseberedskabets beslutninger og retningslinjer.

Opdateret den 17.03.2020, kl. 14.30

Vedr. politiske møder:
Meddelelsen nedenfor, om at politiske møder vil blive aflyst eller udsat, er ikke rigtig.
Planlagte møder i Kommunalbestyrelsen og de stående politiske møder kan kun aflyses i krigstilfælde, og i en sådan situation befinder vi os heldigvis ikke.
Disse møder vil derfor blive gennemført med mindre medlemmerne i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er enige om at udsætte / aflyse, og der arbejdes derfor lige nu på at finde en løsning, der sikrer offentligheden omkring Kommunalbestyrelsesmøder f.eks. gennem en streaming, der betyder, at borgere ikke behøver møde fysisk frem for at overvære forhandlingerne.
 

Opdateret den 12.03.2020, kl. 09.00

Kommunens beredskab har i den nuværende situation situation besluttet at følge alle de anberfalinger, som Regeringen har meddelt til begrænsning af smittespredningen af Covid19.

Helt overordnet og generelt er adgangen tuil kommunale bygningern lukket.

Det betyder konkret, f.eks. at:

  • Politiske  møder er aflyste / udsatte indtil videre,
  • Læsø Bibliotek er lukket
  • Man kan ikke besøge pårørende på Plejehjemmet
  • Borgerservice er lukket. Telefonhenvendelser besvares i størt muligt omfang.
  • Alle aktiviteter i Læsø Hallen skal aflyses.
  • Fritidsaktiviteter i Ungdomsskolen og aftenskoleundervisning i f.eks. Vejgård skal aflyses.
  • Østerby Landsbyråd har lukket Østerby Servicecenter
  • Bevar Mig Vel er lukket for individuel træning.

 

I venstre kolonne kan du læse meddelelser mv. fra de enkelte institutioner.