Opdateret, den 17.03.14.15

Indrejseforbuddet skal respekteres:
Med lukningen af de danske grænser er det naturligvis også Læsø Kommunes pligt at afvise udlændige, der forsøger at komme ind i Danmark ved at lande på Læsø Flyveplads

Disse besøgende skal afvises - med mindre der er tale om flyvemaskiner i nød.
Det er Politiets opgave at håndhæve indrejseforbuddet.