Opdateret, den 25.03.2020, kl. 11.00

Vejledning og gode råd fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har udsendt en video med god råd og vejledning til forældre om forholdsregler efter de skærpede restriktioner og forlængelse af institutionslukningerne:

Film med opdaterede råd til forældre

I denne film fortæller Maria Koch Aabel fra Sundhedsstyrelsen, hvordan man skal forholde sig nu med de skærpede restriktioner fra myndighederne.
Download og se filmen her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_Raad-til-boernefamilier-om-coronavirus

Spørgsmål og svar særligt til forældre
Rigtig mange forældre sidder med spørgsmål om den nye coronavirus og de skærpede anbefalinger. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet et dokument med de typiske spørgsmål og svar, som kan hjælpe forældre med at klare hverdagen.

Download og se spørgsmål og svar her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Informationsmateriale_FAQ-til-boernefamilier

Eller se spørgsmål og svar til børn og forældre her: https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-boern

Opdateret, den 24.03.2020, kl. 11.00

Vejledning vedr. legeaftaler

Sundhedsstyrelsen har udsendt vejledning til forældre vedr. børns legeaftaler.

Læs vejledningen her: vejledning om børns legeaftaler

Opdateret, den 21.03.2020, kl. 12.30

Brev nr. 2 til forældre
Vigtig information om nødpasning

Kære forældre
I forbindelse med lukning af skole og daginstitution har vi etableret nødpasning i en begrænset del af Børnehuset for børn i alderen 0-9 år.
Kriterierne fra Børne- og Undervisningsministeriet for at kunne tilmelde børn til nødpasning er:
1) 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
2) 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.
I tilfælde af behov for akut nødpasning skal der gives besked til skolen eller børnehuset herom hurtigst muligt pr. mail til amre@laesoe.dk (Anne-Mette) eller kasj@laesoe.dk (Karin) eller på telefon 30465691 (Anne-Mette) eller 23826351 (Karin).
Vi vil i så fald gerne vide hvilke dage og hvilke tidsrum, det drejer sig om.
Med venlig hilsen
Karin Skov Jerup, Leder af SFO og Børnehus,
Anne-Mette Reeckmann, Skoleleder

Opdateret, den 12.03.2020, kl. 10.30

Brev til forældre:
Vigtig information om lukning og tilmelding til nødvendig pasningsordning

Kære forældre
Onsdag aften den 11. marts meddelte Statsminister Mette Frederiksen på et ekstraordinært pressemøde, at alle skoler og dagtilbud lukker fra på mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Det betyder, at Læsø Skole, SFO og Børnehus er lukket fra på mandag.
Udmeldingen sker som følge af udviklingen af Corona-virus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen.
I forbindelse med lukning af skole og daginstitution etablerer vi fælles nødpasning fra på mandag for de børn i alderen 0-9 år, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder. Nødpasningen vil foregå i enten Børnehus eller SFO.
I tilfælde af at man har behov for nødpasning, skal der gives besked til skolen eller børnehuset herom hurtigst muligt og senest fredag kl. 10.00. Dette gøres bedst per mail til amre@laesoe.dk eller kasj@laesoe.dk eller på telefon 30465691 (Anne-Mette) eller 23826351 (Karin).
Vi vil i så fald gerne vide hvilke dage og hvilke tidsrum, det drejer sig om.
Undlad at benytte AULA hertil da det med jævne mellemrum er nede grundet overbelastning af systemet.
Alle planlagte møder, arrangementer og øvrige aktiviteter på skole, i SFO og børnehus er aflyst i lukningsperioden. Lærerne vil så vidt det i denne situation er muligt sørge for at formidle hjemmeopgaver til eleverne.
Ved ny information orienterer vi jer herom på Læsø Kommunes hjemmeside. I mellemtiden håber vi på jeres opbakning i denne ekstraordinære situation, Danmark befinder sig i.
Med venlig hilsen
Karin Skov Jerup og Anne-Mette Reeckmann
Leder af SFO og Børnehus Skoleleder