Indhold

Opdateret, den 01.04.2020, kl. 14.00

Vejledning i forbindelse med coronavirus og rejser med Læsøfærgen

Kære alle,

SENESTE CORONA NYT
Kommunen har ændret taktisk i forhold til transport af evt. smittede. Vi tilbyder således ikke længere kommunebiler til transport. Har man ikke en bil, så man selv kan transportere sig sikkert hjem, skal man blive hvor man er. Det er budskabet fra kommunens kriseteam.

Derfor er nedenstående afsnit fjernet fra hjemmesiden:

Er du øbo, og har du mistanke om smitte, men har ikke mulighed for at transportere dig selv via bil til Læsø, så står Læsøfærgen og kommunen klar med et beredskab, så vi kan hjælpe dig sikkert hjem. Du skal blot kontakte ekspeditionen på 98 49 90 22 eller info@f-l.dk

Har du fået konstateret corona virus, og har brug for hjælp til transport hjem til øen, skal du kontakte egen læge/sundhedsmyndighederne for sygetransport. I disse tilfælde kan vores beredskab desværre ikke håndtere situationen.

 

Teksten er i øvrigt justeret i henhold til de nye aftaler om ikke at have passagerer på hængedækkene. Samt en mere generel info om fartplanen.

Vi er i skrivende stund ved at lægge sidste hånd på flytning af bookinger, efter vi har nedsat antallet af biler. Det har vist sig at være en større opgave end forudset. Men vi forventer at kunne åbne for den nye officielle fartplan senere i dag.

Du kan læse den samlede opdaterede tekst på hjemmesiden her:

Senest opdateret 01/04-2020 kl. 12:00

Læsøfærgen sejler med reduceret fartplan.
Rejser indenrigs i Danmark er for nedadgående, og vil sandsynligvis være det et godt stykke tid endnu også selvom påsken nærmer sig. Rigtig mange kunder har allerede aflyst deres planlagte rejser den næste måned, og Læsøfærgen har derfor besluttet, at tilpasse fartplanen, så den afspejler det aktuelle behov, og så omkostningerne reduceres mest muligt, i en tid hvor indtægterne ligger langt under budgettet.

Fartplanen justeres løbende hvis behovet ændrer sig, og vi opfordrer derfor til, at man følger med på hjemmesiden, hvor man til enhver tid kan se den aktuelle fartplan.

https://www.laesoe-line.dk/fartplan-2020.8163.aspx 

Øvrige tiltag i hovedtræk:

- Alle passagerer skal blive i bilerne under overfarten

- Kontantsalg og personlig ekspedition er lukket

- Bistroen ombord er lukket

- ALLE med mistanke om smitte SKAL kontakte Læsøfærgen inden overfart

- Benyt de opsatte spritdispensere og følg sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det er vigtigt for os, at rejsen med Læsøfærgen foregår på en måde, så vi mindsker smittespredning mest muligt. Derfor er der indført en række skærpelser både for overfarten, ekspedition i terminalerne, og kontakten til personalet, så vi på bedste vis beskytter både borgerne og de nøglepersoner, vi har brug for, for at kunne opretholde en stabil drift.

Vi henstiller derfor til, at man nøje læser vores instrukser nedenfor, og i øvrigt foretager så lidt rejseaktivitet med færgen som muligt.

TERMINALER OG BILLETSALG

Der er lukket for personlig betjening og dermed kontantsalg i begge terminaler.
Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at købe billet på vores hjemmeside, så kontakten med automater minimeres mest mulig.

Har man brug for hjælp til booking, kan man ringe på 98 49 90 22

Der er adgang til ventesale og kiosker, men vi henstiller til, at man opholder sig så lidt som muligt i ventesalen, og holder afstand til øvrige passagerer.

Står man i terminalen og har brug for hjælp til billetkøb i kioskerne, kan man kontakte personalet via vores samtaleanlæg, der hænger på væggen.

Vi gør opmærksom på, at antallet af passagerer i salonerne er begrænset, så vi anbefaler at booke i god tid, hvis man vil være sikker på en plads. Vi forventer dog ikke, at begrænsningen giver udfordringer på nuværende tidspunkt, men hvis situationen forværres, kan det blive nødvendigt at reducere antallet yderligere.

OVERFART

Antallet af passagerer i salonerne minimeres med nedenstående tiltag.
Det er vigtigt at alle følger instrukserne fra personalet.

Biler 
Alle passager i biler på hoveddækket skal blive i bilen under overfarten. Bilen må kun forlades kortvarigt for toiletbesøg, eller hvis man har behov for at strække ben. 
Vi forsøger at undgå biler på hængedækket i denne tid. Er det nødvendigt at benytte dem, vil passagererne blive henvist til salonerne.

Vi anbefaler at man iklæder sig varmt tøj og medbringer tæpper til bilen, da der kan blive koldt på vogndækket, og det er under ingen omstændigheder tilladt at starte motoren under overfarten.

Har man brug for kortvarigt at forlade bilen, henviser vi til, at man ikke gruppere sig med øvrige passagagerer, og holder så god afstand til andre personer som muligt også til besætningen.


Indførelsen af dette tiltag følger naturligvis Søfartsstyrelsens retningslinjer på området, og der er foretaget en række ændringer i procedurerne ombord, som gør, at det er fuldt forsvarligt at opholde sig i bilen på vogndækket.
Du kan læse mere nederst på siden under afsnittet ”Nye sikkerhedstiltag ombord”
 

Gående

Alle gående passagerer skal holde afstand til øvrige passagerer og besætningsmedlemmer, og må ikke forsamle sig i grupper, med mindre der er tale om familiemedlemmer, der allerede har haft indbyrdes kontakt.

Vi henstiller til, at man bevæger sig så lidt rundt på færgen som muligt.

Mistanke om smitte/konstateret smitte
KUN OVERFART I EGEN BIL!
For personer der er under mistanke for at være smittebærer, har rejst i risikoområderne og udviser sygdomstegn på smitte, eller har fået konstateret coronavirus, gælder der særlige regler.

For at hjælpe dig med at komme sikkert og trygt over vandet uden at udsætte andre for fare, er det vigtigt at du opholder dig i din egen bil under hele overfarten og ikke anvender faciliteterne i terminalen eller ombord.

Der medtages IKKE gående passagerer, hvis de tilhører ovennævnte gruppe.


Forhold ombord

Bistroen ombord er lukket, og vi opfordrer til, at man selv medbringer mad og drikke, som man kan få brug for under overfarten.

Legeområdet til mindre børn er ligeledes lukket.

Studerende med ungdomskort
Alle studerende med studieårskort til Læsøfærgen kan ringe på 98 49 90 22 og booke en billet, hvis de endnu ikke er sat op til onlinebooking på deres ø-kort. Billetten fremsendes på mail.

Nye sikkerhedstiltag for overfarten

Vi har ændret på procedurerne for ophold ombord, og beder dermed bilisterne om at blive i bilerne under overfarten, for at passagererne har så lidt kontakt med hinanden som muligt og smittespredning dermed undgås.
Vi ønsker dog ikke passagerer i bilerne på hængedækket, og derfor begrænses brugen af disse mest muligt. Har vi enkelte biler på hængedækket, vil passagererne blive bedt om at tage ophold i salonerne.

Dette tiltag er indført i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens nye retningslinjer for skibsfarten, som anbefaler, at også søfarten gør, hvad man kan for at følge Sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger i forbindelse med at indføre smittebegrænsende tiltag.

Søfartsstyrelsen har i deres vejledning til skibsfarten stillet en række skærpede krav til sikkerheden ombord, hvis personer opholder sig på vogndækket, og dem følger Læsøfærgen naturligvis.


Du kan læse mere om Søfartsstyrelsen anbefalinger og mulige tiltag for skibsfarten på https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/temaer/corona

De konkrete tiltag, der er indført hos Læsøfærgen, er følgende:

- Antallet af passagerer ombord er begrænset i forhold til normalen. Der må med de nye tiltag kun opholde sig 172 samtidige personer på vogndækket og 188 gående passagerer fordelt i resten af skibet.

Antallet er fastsat ud fra, hvad vi vurdere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt anbefalingen om at personer skal holde behørig afstand.

- Der er 1 person på kontinuerlig rundering/vagt på bildækket, når kun dette er i brug.

- Der er 2 personer på kontinuerlig rundering/vagt på bildækket når hængedækket er i brug

- Der er kontinuerlig radiokontakt mellem vagten på vogndækket og broen

Dette sammenholdt med de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger som almindelig rundering i skibet, videoovervågning af vogndækket fra broen mm. gør, at vi er i stand til hurtigt at tage affære, hvis der opstår en ekstraordinær situation, og alle passagerer kan hurtigt og effektivt evakueres til de sædvanlige evakueringszoner, hvis der er tale om en nødsituation.

Er du utryg ved de nye tiltag, har du bekymringer i forhold til egne særlige behov, eller er der andet du gerne vil vende med os, er du som sædvanligt altid velkommen til at kontakte os. Vores passagerers sikkerhed er altid det vigtigste for os, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du føler dig tryg på rejsen.

Læsøfærgen kan kontaktes på info@f-l.dk eller 98 49 90 22

------------------------------------------------------------------------------

Ud over minimeringen af kontakt mellem personer har Læsøfærgen iværksat følgende tiltag:

Rengøring af gelændere, håndtag, billetautomater og andre objekter der ofte berøres er intensiveret og udføres flere gange dagligt både ombord i skibene og i terminalerne.

Der er opsat spritdispensere til brug for kunderne på begge lokationer, og vi opfordrer kunderne til flittigt at anvende disse.

Alle opfordres i øvrigt til at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af smitte.

 

Opdateret, den 25.03.2020, kl. 16.15

Vejledning i forbindelse med coronavirus og rejser med Læsøfærgen

Læsøfærgen reducerer den planlagte fartplan.
Rejser indenrigs i Danmark er for nedadgående, og vil sandsynligvis være det et godt stykke tid endnu også selvom påsken nærmer sig. Rigtig mange kunder har allerede aflyst deres planlagte rejser den næste måned, og Læsøfærgen har derfor besluttet, at tilpasse fartplanen, så den afspejler det aktuelle behov, og så omkostningerne reduceres mest muligt, i en tid hvor indtægterne ligger langt under budgettet.
Den nye tilpassede fartplan betyder, at der fra fredag d. 27. marts sejles 2 faste daglige afgange fra hver havn henholdsvis formiddag og eftermiddag, samt en tredje tur onsdag, hvor der provianteres og bunkres. 
Den nye fartplan kan ses her:

Fartplan med reducerede antal afgange

Foreløbig er der lavet ændringer frem t.o.m. d. 30/4-20, men situationen vurderes naturligvis løbende, og justeringer foretages, hvis der sker ændringer i behovet.

De kunder der har en booking, til en af de afgange der nu skæres væk, opfordres til selv at ændre deres billet til en af de tilbageværende afgange allerede i dag. På den måde hjælper man både sig selv og os, så vi ikke tildeler nogen, en afgang de ikke ønsker.

Øvrige tiltag i hovedtræk:

- Alle passagerer skal blive i bilerne under overfarten

- Kontantsalg og personlig ekspedition er lukket

- Bistroen ombord er lukket

- ALLE med mistanke om smitte SKAL kontakte Læsøfærgen inden overfart

- Benyt de opsatte spritdispensere og følg sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det er vigtigt for os, at rejsen med Læsøfærgen foregår på en måde, så vi mindsker smittespredning mest muligt. Derfor er der indført en række skærpelser både for overfarten, ekspedition i terminalerne, og kontakten til personalet, så vi på bedste vis beskytter både borgerne og de nøglepersoner, vi har brug for, for at kunne opretholde en stabil drift.

Vi henstiller derfor til, at man nøje læser vores instrukser nedenfor, og i øvrigt foretager så lidt rejseaktivitet med færgen som muligt.

TERMINALER OG BILLETSALG
Der er lukket for personlig betjening og dermed kontantsalg i begge terminaler.
Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at købe billet på vores hjemmeside, så kontakten med automater minimeres mest mulig.

Har man brug for hjælp til booking, kan man ringe på 98 49 90 22

Der er adgang til ventesale og kiosker, men vi hentiller til, at man opholder sig så lidt som muligt i ventesalen, og holder mindst en meters afstand til øvrige passagerer.

Står man i terminalen og har brug for hjælp til billetkøb i kioskerne, kan man kontakte personalet via vores samtaleanlæg, der hænger på væggen.

Vi gør opmærksom på, at antallet af passagerer i salonerne er begrænset, så vi anbefaler at booke i god tid, hvis man vil være sikker på en plads. Vi forventer dog ikke, at begrænsningen giver udfordringer på nuværende tidspunkt, men hvis situationen forværres, kan det blive nødvendigt at reducere antallet yderligere.

OVERFART

Antallet af passagerer i salonerne minimeres med nedenstående tiltag.
Det er vigtigt at alle følger instrukserne fra personalet.

Biler 
Alle passager i biler skal blive i bilen under overfarten. Bilen må kun forlades kortvarigt for toiletbesøg, eller hvis man har behov for at strække ben. 

Vi anbefaler at man iklæder sig varmt tøj og medbringer tæpper til bilen, da der kan blive koldt på vogndækket, og det er under ingen omstændigheder tilladt at starte motoren under overfarten.
Har man brug for kortvarigt at forlade bilen, henviser vi til, at man ikke gruppere sig med øvrige passagagerer, og holder så god afstand til andre personer som muligt også til besætningen.
Indførelsen af dette tiltag følger naturligvis Søfartsstyrelsens retningslinjer på området, og der er foretaget en række ændringer i procedurerne ombord, som gør, at det er fuldt forsvarligt at opholde sig i bilen på vogndækket.
Du kan læse mere nederst på siden under afsnittet ”Nye sikkerhedstiltag ombord”
 

Gående
Alle gående passagerer skal holde minimum 1 meters afstand til øvrige passagerer og besætningsmedlemmer, og må ikke forsamle sig i grupper, med mindre der er tale om familiemedlemmer, der allerede har haft indbyrdes kontakt.

Vi henstiller til, at man bevæger sig så lidt rundt på færgen som muligt.

Mistanke om smitte/konstateret smitte
KUN OVERFART I BIL!
For personer der er under mistanke for at være smittebærer, har rejst i risikoområderne og udviser sygdomstegn på smitte, eller har fået konstateret coronavirus, gælder der særlige regler.

For at hjælpe dig med at komme sikkert og trygt over vandet uden at udsætte andre for fare, er det vigtigt at du opholder dig i en bil under hele overfarten og ikke anvender faciliteterne i terminalen eller ombord.

Der medtages IKKE gående passagerer, hvis de tilhører ovennævnte gruppe.


Er du øbo, og har du mistanke om smitte, men har ikke mulighed for at transportere dig selv via bil til Læsø, så står Læsøfærgen og kommunen klar med et beredskab, så vi kan hjælpe dig sikkert hjem. Du skal blot kontakte ekspeditionen på 98 49 90 22 eller info@f-l.dk

Har du fået konstateret corona virus, og har brug for hjælp til transport hjem til øen, skal du kontakte egen læge/sundhedsmyndighederne for sygetransport. I disse tilfælde kan vores beredskab desværre ikke håndtere situationen.

Forhold ombord

Bistroen ombord er lukket, og vi opfordrer til, at man selv medbringer mad og drikke, som man kan få brug for under overfarten.

Legeområdet til mindre børn er ligeledes lukket.

Studerende med ungdomskort
Alle studerende med studieårskort til Læsøfærgen kan ringe på 98 49 90 22 og booke en billet, hvis de endnu ikke er sat op til onlinebooking på deres ø-kort. Billetten fremsendes på mail.

Nye sikkerhedstiltag for overfarten

Vi har ændret på procedurerne for ophold ombord, og beder dermed bilisterne om at blive i bilerne under overfarten, for at passagererne har så lidt kontakt med hinanden som muligt og smittespredning dermed undgås.

Dette tiltag er indført i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens nye retningslinjer for skibsfarten, som anbefaler, at også søfarten gør, hvad man kan for at følge Sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger i forbindelse med at indføre smittebegrænsende tiltag.

Søfartsstyrelsen har i deres vejledning til skibsfarten stillet en række skærpede krav til sikkerheden ombord, hvis personer opholder sig på vogndækket, og dem følger Læsøfærgen naturligvis.
Du kan læse mere om Søfartsstyrelsen anbefalinger og mulige tiltag for skibsfarten på https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/temaer/corona

De konkrete tiltag, der er indført hos Læsøfærgen, er følgende:

- Antallet af passagerer ombord er begrænset i forhold til normalen. Der må med de nye tiltag kun opholde sig 172 samtidige personer på vogndækket og 188 gående passagerer fordelt i resten af skibet.

Antallet er fastsat ud fra, hvad vi vurdere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt anbefalingen om at personer skal holde minimum 1 meters afstand.

- Der er 1 person på kontinuerlig rundering/vagt på bildækket, når kun dette er i brug.
- Der er 2 personer på kontinuerlig rundering/vagt på bildækket når hængedækket er i brug
- Der er kontinuerlig radiokontakt mellem vagten på vogndækket og broen

Dette sammenholdt med de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger som almindelig rundering i skibet, videoovervågning af vogndækket fra broen mm. gør, at vi er i stand til hurtigt at tage affære, hvis der opstår en ekstraordinær situation, og alle passagerer kan hurtigt og effektivt evakueres til de sædvanlige evakueringszoner, hvis der er tale om en nødsituation.

Er du utryg ved de nye tiltag, har du bekymringer i forhold til egne særlige behov, eller er der andet du gerne vil vende med os, er du som sædvanligt altid velkommen til at kontakte os. Vores passagerers sikkerhed er altid det vigtigste for os, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du føler dig tryg på rejsen.

Læsøfærgen kan kontaktes på info@f-l.dk eller 98 49 90 22

Opdateret, den 13.03.2020, kl. 13.00

Læsøfærgen har opdateret

Vejledning i forbindelse med coronavirus og rejser med Læsøfærgen

- Alle passagerer skal blive i bilerne under overfarten

- Kontantsalg og personlig ekspedition er lukket

- Bistroen ombord er lukket

- ALLE med mistanke om smitte SKAL kontakte Læsøfærgen inden overfart

- Benyt de opsatte spritdispensere og følg sundhedsstyrelsens anbefalinger

Læsøfærgen er øens vigtigste livsnerve, derfor opretholdes sejladsen såvidt muligt på alle afgange. 
Det er vigtigt for os, at rejsen foregår på en måde, så vi mindsker smittespredning mest muligt. Derfor indfører vi nu en række skærpelser både for overfarten, ekspedition i terminalerne, og kontakten til personalet, så vi på bedste vis beskytter både borgerne og de nøglepersoner, vi har brug for, for at kunne opretholde en stabil drift.

Vi henstiller derfor til, at man nøje læser vores instrukser nedenfor, og i øvrigt foretager så lidt rejseaktivitet med færgen som muligt.

TERMINALER OG BILLETSALG
Der er lukket for personlig betjening og dermed kontantsalg i begge terminaler.
Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at købe billet på vores hjemmeside, så kontakten med automater minimeres mest mulig.

Har man brug for hjælp til booking, kan man ringe på 98 49 90 22

Der er adgang til ventesale og kiosker, men vi hentiller til, at man opholder sig så lidt som muligt i ventesalen, og holder mindst en meters afstand til øvrige passagerer.

Står man i terminalen og har brug for hjælp til billetkøb i kioskerne, kan man kontakte personalet via vores samtaleanlæg, der hænger på væggen.

Vi gør opmærksom på, at antallet af passagerer i salonerne er begrænset, så vi anbefaler at booke i god tid, hvis man vil være sikker på en plads. Vi forventer dog ikke, at begrænsningen giver udfordringer på nuværende tidspunkt, men hvis situationen forværres, kan det blive nødvendigt at reducere antallet yderligere.

OVERFART
Alle sejladser gennemføres pt. som planlagt, men antallet af passagerer i salonerne minimeres med nedenstående tiltag.
Det er vigtigt at alle følger instrukserne fra personalet.

Biler 
Alle passager i biler skal blive i bilen under overfarten. Bilen må kun forlades kortvarigt for toiletbesøg, eller hvis man har behov for at strække ben. 

Vi anbefaler at man iklæder sig varmt tøj og medbringer tæpper til bilen, da der kan blive koldt på vogndækket, og det er under ingen omstændigheder tilladt at starte motoren under overfarten.

Har man brug for kortvarigt at forlade bilen, henviser vi til, at man ikke gruppere sig med øvrige passagagerer, og holder så god afstand til andre personer som muligt også til besætningen.

Indførelsen af dette tiltag følger naturligvis Søfartsstyrelsens retningslinjer på området, og der er foretaget en række ændringer i procedurerne ombord, som gør, at det er fuldt forsvarligt at opholde sig i bilen på vogndækket.
Du kan læse mere nederst på siden under afsnittet ”Nye sikkerhedstiltag ombord”
 

Gående
Alle gående passagerer skal holde minimum 1 meters afstand til øvrige passagerer og besætningsmedlemmer, og må ikke forsamle sig i grupper, med mindre der er tale om familiemedlemmer, der allerede har haft indbyrdes kontakt.

Vi henstiller til, at man bevæger sig så lidt rundt på færgen som muligt.

Mistanke om smitte/konstateret smitte
KUN OVERFART I BIL!
For personer der er under mistanke for at være smittebærer, har rejst i risikoområderne og udviser sygdomstegn på smitte, eller har fået konstateret coronavirus, gælder der særlige regler.

For at hjælpe dig med at komme sikkert og trygt over vandet uden at udsætte andre for fare, er det vigtigt at du opholder dig i en bil under hele overfarten og ikke anvender faciliteterne i terminalen eller ombord.

Der medtages IKKE gående passagerer, hvis de tilhører ovennævnte gruppe.

Er du øbo, og har du mistanke om smitte, men har ikke mulighed for at transportere dig selv via bil til Læsø, så står Læsøfærgen og kommunen klar med et beredskab, så vi kan hjælpe dig sikkert hjem. Du skal blot kontakte ekspeditionen på 98 49 90 22 eller info@f-l.dk

Har du fået konstateret corona virus, og har brug for hjælp til transport hjem til øen, skal du kontakte egen læge/sundhedsmyndighederne for sygetransport. I disse tilfælde kan vores beredskab desværre ikke håndtere situationen.

Forhold ombord
Bistroen ombord er lukket, og vi opfordrer til, at man selv medbringer mad og drikke, som man kan få brug for under overfarten.

Legeområdet til mindre børn er ligeledes lukket.

Studerende med ungdomskort
Alle studerende med studieårskort til Læsøfærgen kan ringe på 98 49 90 22 og booke en billet, hvis de endnu ikke er sat op til onlinebooking på deres ø-kort. Billetten fremsendes på mail.

Nye sikkerhedstiltag for overfarten
Vi har ændret på procedurerne for ophold ombord, og beder dermed bilisterne om at blive i bilerne under overfarten, for at passagererne har så lidt kontakt med hinanden som muligt og smittespredning dermed undgås.

Dette tiltag er indført i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens nye retningslinjer for skibsfarten, som anbefaler, at også søfarten gør, hvad man kan for at følge Sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger i forbindelse med at indføre smittebegrænsende tiltag.

Søfartsstyrelsen har i deres vejledning til skibsfarten stillet en række skærpede krav til sikkerheden ombord, hvis personer opholder sig på vogndækket, og dem følger Læsøfærgen naturligvis.


Du kan læse mere om Søfartsstyrelsen anbefalinger og mulige tiltag for skibsfarten på https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/temaer/corona

De konkrete tiltag, der er indført hos Læsøfærgen, er følgende:

- Antallet af passagerer ombord er begrænset i forhold til normalen. Der må med de nye tiltag kun opholde sig 172 samtidige personer på vogndækket og 188 gående passagerer fordelt i resten af skibet.

Antallet er fastsat ud fra, hvad vi vurdere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, samt anbefalingen om at personer skal holde minimum 1 meters afstand.

- Der er 1 person på kontinuerlig rundering/vagt på bildækket, når kun dette er i brug.
- Der er 2 personer på kontinuerlig rundering/vagt på bildækket når hængedækket er i brug
- Der er kontinuerlig radiokontakt mellem vagten på vogndækket og broen

Dette sammenholdt med de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger som almindelig rundering i skibet, videoovervågning af vogndækket fra broen mm. gør, at vi er i stand til hurtigt at tage affære, hvis der opstår en ekstraordinær situation, og alle passagerer kan hurtigt og effektivt evakueres til de sædvanlige evakueringszoner, hvis der er tale om en nødsituation.

Er du utryg ved de nye tiltag, har du bekymringer i forhold til egne særlige behov, eller er der andet du gerne vil vende med os, er du som sædvanligt altid velkommen til at kontakte os. Vores passagerers sikkerhed er altid det vigtigste for os, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du føler dig tryg på rejsen.

Læsøfærgen kan kontaktes på info@f-l.dk eller 98 49 90 22.

Tiltag for at mindske smittespredning

Ud over minimeringen af kontakt mellem personer har Læsøfærgen iværksat følgende tiltag:

Rengøring af gelændere, håndtag, billetautomater og andre objekter der ofte berøres er intensiveret og udføres flere gange dagligt både ombord i skibene og i terminalerne.

Der opsættes i øjeblikket flere spritdispensere til brug for kunderne på begge lokationer, og vi opfordrer kunderne til at anvende disse.

Alle opfordres i øvrigt til at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af smitte.

 

Opdateret, den 12.03.20120, kl. 12.30

Vejledning i forbindelse med coronavirus og rejser med Læsøfærgen

- Alle passagerer skal blive i bilerne under overfarten
- Kontantsalg og personlig ekspedition er lukket
- Bistroen ombord er lukket
- ALLE med mistanke om smitte SKAL kontakte Læsøfærgen inden overfart
- Benyt de opsatte spritdispensere og følg sundhedsstyrelsens anbefalinger

Læsøfærgen er øens vigtigste livsnerve, derfor opretholdes sejladsen såvidt muligt på alle afgange.
Det er vigtigt for os, at rejsen foregår på en måde, så vi mindsker smittespredning mest muligt. Derfor indfører vi nu en række skærpelser både for overfarten, ekspedition i terminalerne, og kontakten til personalet, så vi på bedste vis beskytter både borgerne og de nøglepersoner, vi har brug for, for at kunne opretholde en stabil drift.

Vi henstiller derfor til, at man nøje læser vores instrukser nedenfor, og i øvrigt foretager så lidt rejseaktivitet med færgen som muligt.

TERMINALER OG BILLETSALG

Der er lukket for personlig betjening og dermed kontantsalg i begge terminaler.
Vi opfordrer alle, der har mulighed for det, til at købe billet på vores hjemmeside, så kontakten med automater minimeres mest mulig.

Har man brug for hjælp til booking, kan man ringe på 98 49 90 22

Der er adgang til ventesale og kiosker, men vi hentiller til, at man opholder sig så lidt som muligt i ventesalen, og holder mindst en meters afstand til øvrige passagerer.
Står man i terminalen og har brug for hjælp til billetkøb i kioskerne, kan man kontakte personalet via vores samtaleanlæg, der hænger på væggen. 
Vi gør opmærksom på, at antallet af passagerer i salonerne er begrænset, så vi anbefaler at booke i god tid, hvis man vil være sikker på en plads. Vi forventer dog ikke, at begrænsningen giver udfordringer på nuværende tidspunkt, men hvis situationen forværres, kan det blive nødvendigt at reducere antallet yderligere. 

OVERFART
Alle sejladser gennemføres pt. som planlagt, men antallet af passagerer i salonerne minimeres med nedenstående tiltag.
Det er vigtigt at alle følger instrukser fra personalet.

Biler 
Alle passager i biler skal blive i bilen under overfarten. Bilen må kun forlades kortvarigt for toiletbesøg, eller hvis man har behov for at strække ben. 
Vi anbefaler at man iklæder sig varmt tøj og medbringer tæpper til bilen, da der kan blive koldt på vogndækket, og det er under ingen omstændigheder tilladt at starte motoren under overfarten.
Har man brug for kortvarigt at forlade bilen, henviser vi til, at man ikke gruppere sig med øvrige passagagerer, og holder så god afstand til andre personer som muligt også til besætningen.
Der vil af sikkerhedsmæssige årsager være kontinuelig vagt på vogndækket. 

Gående
Alle gående passagerer skal holde minimum 1 meters afstand til øvrige passagerer og besætningsmedlemmer, og må ikke forsamle sig i grupper, med mindre der er tale om familiemedlemmer, der allerede har haft indbyrdes kontakt.
Vi henstiller til, at man bevæger sig så lidt rundt på færgen som muligt. 

Mistanke om smitte/konstateret smitte
KUN OVERFART I BIL!
For personer der er under mistanke for at være smittebærer, har rejst i risikoområderne og udviser sygdomstegn på smitte, eller har fået konstateret coronavirus, gælder der særlige regler.

For at hjælpe dig med at komme sikkert og trygt over vandet uden at udsætte andre for fare, er det vigtigt at du opholder dig i en bil under hele overfarten og ikke anvender faciliteterne i terminalen eller ombord.

Der medtages IKKE gående passagerer, hvis de tilhører ovennævnte gruppe.

Er du øbo, og tilhører du ovennævnte gruppe, men har ikke mulighed for at transportere dig selv via bil, så står Læsøfærgen og kommunen klar med et beredskab, så vi kan hjælpe dig sikkert hjem. Du skal blot kontakte ekspeditionen på 98 49 90 22 eller info@f-l.dk

Forhold ombord
Bistroen ombord er lukket, og vi opfordrer til, at man selv medbringer mad og drikke, som man kan få brug for under overfarten.

Legeområdet til mindre børn er ligeledes lukket.

Studerende med ungdomskort
Alle studerende med studieårskort til Læsøfærgen kan ringe på 98 49 90 22 og booke en billet, hvis de endnu ikke er sat op til onlinebooking på deres ø-kort. Billetten fremsendes på mail.


TILTAG FOR AT MINIMERE SMITTE
Ud over minimeringen af kontakt mellem personer har Læsøfærgen iværksat følgende tiltag:

Rengøring af gelændere, håndtag, billetautomater og andre objekter der ofte berøres er intensiveret og udføres flere gange dagligt både ombord i skibene og i terminalerne.

Der opsættes i øjeblikket flere spritdispensere til brug for kunderne på begge lokationer, og vi opfordrer kunderne til at anvende disse.

Alle opfordres i øvrigt til at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af smitte.

Har man spørgsmål til ovenstående er man velkommen til at kontakte Læsøfærgen.