Opdateret, demn 4. juni 2020, kl. 14.30

Afholdelse af ferie på egen lystbåd, i lejet sommerhus eller på hotel er ikke et anerkendelsesværdigt formål.

Ophold i egen båd i dansk havn ikke "anerkendelsesværdigt formål" til indrejse. Hvornår dette ændres, er det desværre for tidligt at sige noget sikkert om. Men borgerne kan følge med i pressen og evt. på politiets hjemmeside ovenfor, der beskriver de aktuelt gældende regler for indrejse.

Opdateret, den 2. juni 2020, kl. 10.00

Havnens offentlige toiletter er genåbnet.

Som en følge af den trinvise genåbning af Danmarks og det stigende besøgstal på bl.a. havnen genåbnes naturligvis også toiletterne.

På Versterø Havn er alle toiletter genåbnet, og på Østerby Havn er to toiletter i Bødehusene og handicaptoilettet ved Marinaen nu åbne for brugere og besøgende.
Toiletterne rengøres naturligvis ofte - det vil sige tre gange dagligt, men alle opfordres naturligvis til at værne om hygiejnen, så smitterisikoen mindskes mest muligt.

Opdateret, den 17.03.2020, kl. 14.00
Med lukningen af de danske grænser er det naturligvis også havnenes pligt at afvise udlændige, der forsøger at komme ind i Danmark ved at lægge til land i en havn.

Disse besøgende skal afvises - med mindre der er tale om skibe i nød.
Det er Politiets opgave at håndhæve indrejseforbuddet - havnefogederne har ingen myndighed til at afvise, men vil selvfølgelig orientere om forbuddet og anmode om at det respekteres. I modsat fald vil havnefogeden kontakte Politiet. 

Opdateret, den 12.03.2020, kl. 14.00

Information til havnenes brugere

Læsø er den kommune i Danmark med den højeste gennemsnits alder , hvilket gør vores befolkning til den mest sårbare i forhold til konsekvenserne af en spredning af coronavirus. I respekt for alle udsatte borgere på øen bør alle naturligvis gøre deres yderste for at forhindre en spredning af virus, også selvom man ikke selv er i risikogruppen. Det er meget vigtigt, at vi er opmærksomme på dette faktum og at vi forsøger at forklare vigtigheden heraf til alle på Læsø.

Udmeldingen i går fra regeringen får følgende konsekvenser for havnen indtil videre:

Læsø Kommunes ledelse har besluttet at havnens personale forbliver i arbejde, men må ikke have direkte kontakt til havnens brugere.

Al henvendelse til havnen skal foregå pr. telefon.

Opladning af strømkort kommer til at foregå ved at I henvender jer telefonisk, og lægger strømkortet i postkassen ved havnekontoret, hvorefter jeg vil oplade kortet og lægge det tilbage i skibet.

Vi har besluttet at bødehuset bliver lukket for offentlig adgang, så opholdsrummene ikke kan anvendes fra og med i dag, og på ubestemt tid. Er der nogen som har noget i Bødehuset som de skal have, kan vi telefonisk aftale et tidspunkt for afhentning.

Alle toiletter og baderum er lukket..

Vi håber, at der er forståelse for disse tiltag, som er taget for at forebygge eventuel spredning af coronavirusset, og til beskyttelse af vore udsatte borgere på Læsø.