Opdateret, den 13.03.2020, kl. 17.45

Informationsmail sendt til alle ansatte:

Hej alle.
Denne information skal tilgå flest mulige - helst alle - ansatte og tætte samarbejdspartnere i den kommunale organisation. Chefer, leder og mellemledere bør derfor sikre at videresende eller på anden måde formidle, hvis der er tvivl om, hvorvidt alle medarbejdere har adgang til denne mail.

En lille redegørelse for organisationen af informationsindsatsen i forbindelse med corona-situationen

Med hensyn til kommunens informationsindsats, så er vores hjemmeside naturligvis det centrale sted, hvor kommunens borgere kan hente oplysninger, men også kommunens ansatte kan få interne information fra f.eks. ledelsen på hjemmesiden.

På forsiden af hjemmesiden er de to øverste nyhedsfelter reserveret til generelle nyheder om ”coronasituationen”: https://www.laesoe.dk/
Lige nu ligger information om lukning af de offentlige toiletter og færgens vejledning, som de øverste nyheder.

Under fanebladet Kommunen er der oprettet en underside, der hedder: Coronasituationen – information og retningslinjer https://www.laesoe.dk/kommunen/coronasituationen-information-og-retningslinjer
Her er borgerettet information fra de enkelte institutioner, og der linkes naturligvis til siden fra nyhedsfeltet på forsiden.
Vi vælger også at lægge enkelte informationer på kommunens facebookside.

Og under fanebladet For kommunenes ansatte er der ligeledes oprettet en underside. Den hedder: Coronainformation: https://www.laesoe.dk/kommunen/for-kommunens-ansatte/corona-information .
Her lægges kopier mv. af al den interne information (der må offentliggøres) i de enkelte institutioner og afdelinger. Når denne løsning er valgt, er det fordi den ligestiller alle i forhold til at få informationen, og vi kan sikre, at alle kan tilgå informationen, instruktioner osv. – og at den bliver liggende samlet og tilgængeligt.

De enkelte institutioner benytter selvfølglig i første omgang sædvanlige kanaler og kilder (AULA, nyhedsbrev, opslagstavler, SMS’er osv), men det er aftalt, at lederne sender kopier til Leif Ladefoged og/eller Martin Lyhne, der så lægger det på hjemmesiden, hvor alle har et eget ansvar for at følge med og sikre, at man ikke misser vigtig information.

Hvis du har spørgsmål til kommunikationen, skal du selvfølgelig bare henvende dig til din nærmeste leder.

Håber, vi alle slipper godt igennem denne særlige situation.

Mvh.
Martin og Leif

 

Opdateret, den 12.03.2020, kl. 13.00

Information til ansatte vedr. coronasituationen og de retningslinjer, der er besluttet vedr. arbejdets udførelse.

Som udgangspunkt har kommunens ledelse og kriseberedskabet besluttet at følge alle anbefalinger m.v., der er udsendt fra regeringen og sundhedsstyrelsen.

I perioden fra den 12. marts og 14 dage frem er udmeldingen, at alle ikke-kritiske funktioner i den offentlige drift lukkes, og at personalet i videst muligt omfang arbejder hjemmefra.

Det er naturligvis forskellige betingelser og ledelsesmæssige beslutninger, der gælder for de kommunale arbejdspladser og institutioner

I kolonnen til venstre kan du finde din arbedjsplads, og her kan du læse information og interne meddelelser fra netop din arbejdsplads.