Opdateret, den 18.03.2020, kl. 10.30

Eksterne medarbejderes adgang til Kommunekontoret.

På baggrund af den seneste udmelding om smittefare strammer vi op på eksterne medarbejderes adgang til Kommunekontoret.
Har man behov for at aflevere eller hente varer på Kommunekontoret, skal det foregå i vindfanget ved personaleindgangen.
Eks: Skal man hente f.eks. et tastatur, aftaler man med Per, der lægger det i vindfanget med modtagerens navn. Samme procedure, hvis man skal aflevere noget.
Møder eller aftaler, der ikke kan gennemføres på telefon, skal begrænses til et minimum.
Personlig kontakt og dermed risiko for overførsel af smittes minimeres mest muligt.
Stramningen træder i kraft straks.