Opdateret, den 25.03.2020, 12.00

Sundhedsstyrelsen har udsendt forskelligt materiale, der kan anvendes i forbindelse med opslag og anden forældrerorientering

Plakater og pjecer til daginstitutioner, skoler og legepladser

Sundhjedsstyrelsen har udviklet plakater og pjecer målrettet skoler og dagsinstitutioner med gode råd om, hvad man kan gøre for at forebygge smitte blandt medarbejdere og børn, heriblandt på legepladser.

Download og se plakater og pjecer her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakater-og-foldere_-Information-til-daginstitutioner_-skoler_-legepladser-mv

Tingene går stærkt og derfor bliver flere af vores informationsmaterialer også hurtigt forældet. Vi anmoder derfor venligst om, at I holder jer opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor aktuelle materialer kan findes til download her: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/materialer.

Nyttige links: https://www.sst.dk/corona - Hold jer opdateret om de aktuelle sundhedsanbefalinger omkring corona. Siden opdateres løbende.

Hotline 70 20 02 33 – ring til den fælles myndighedshotline. Her sidder vi klar til at besvare spørgsmål om indsatsen og giver råd og vejledning.

 

Opdateret, den 20.03.2020, kl. 13.30

 

Skolens og Børnehusets ledelse har udsendt følgende meddelelse til forældre

Forældrebrev

Opdateret, den 12.03.2020, kl. 10.30

Brev til forældre:
Vigtig information om lukning og tilmelding til nødvendig pasningsordning

Kære forældre
Onsdag aften den 11. marts meddelte Statsminister Mette Frederiksen på et ekstraordinært pressemøde, at alle skoler og dagtilbud lukker fra på mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Det betyder, at Læsø Skole, SFO og Børnehus er lukket fra på mandag.
Udmeldingen sker som følge af udviklingen af Corona-virus (COVID-19), og myndighedernes kamp for at bremse smittespredningen.
I forbindelse med lukning af skole og daginstitution etablerer vi fælles nødpasning fra på mandag for de børn i alderen 0-9 år, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder. Nødpasningen vil foregå i enten Børnehus eller SFO.
I tilfælde af at man har behov for nødpasning, skal der gives besked til skolen eller børnehuset herom hurtigst muligt og senest fredag kl. 10.00. Dette gøres bedst per mail til amre@laesoe.dk eller kasj@laesoe.dk eller på telefon 30465691 (Anne-Mette) eller 23826351 (Karin).
Vi vil i så fald gerne vide hvilke dage og hvilke tidsrum, det drejer sig om.
Undlad at benytte AULA hertil da det med jævne mellemrum er nede grundet overbelastning af systemet.
Alle planlagte møder, arrangementer og øvrige aktiviteter på skole, i SFO og børnehus er aflyst i lukningsperioden. Lærerne vil så vidt det i denne situation er muligt sørge for at formidle hjemmeopgaver til eleverne.
Ved ny information orienterer vi jer herom på Læsø Kommunes hjemmeside. I mellemtiden håber vi på jeres opbakning i denne ekstraordinære situation, Danmark befinder sig i.
Med venlig hilsen
Karin Skov Jerup og Anne-Mette Reeckmann
Leder af SFO og Børnehus Skoleleder