Læsø Kommunes tiltag til bedre bredbåndsdækning på Læsø

Læsø Kommune arbejder på et projekt for bedre bredbåndsdækning, med hjælp fra Social- og Indenrigsministeriets tildelte lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. 

Læsø Kommune fik bevilget et lånebeløb på 15,3 mio.kr., hvoraf 14,5 mio. kr. hensættes til kommunens medinvestering til udbredelse af bredbånd i et udbud, som Læsø Kommune afholder i 2016.

Udbuddet blev afholdt med hjemmel i medfør af Lov om erhvervsfremme. 

Vi holder siden opdateret med yderligere information, indtil alle formalia vedrørende EU-statsstøttemidler er på plads.

 

Opdateret den 9 maj 2017

Sprøgsmål og svar i forbindelse med beslutningen om aftaleophør.

I forbindelse med aftalen om ophør af aftale melem Nord Erergi Fiber og Læsø Kommune har det været muligt at fremkomme med bemærkninger, spørgsmål og kommentarer til Læsø Kommune.

Spørgsmål og svar kan læses i et samlet dokument, der kan hentes ved at trykke på linket nedenfor.

Dokument med spørgsmål og svar vedr. ophør af aftale

 

Beslutning om at ophæve aftalen

Nord Energi Fiber ønskede på grund af ændrede forudsætninger at bringe aftalen til ophør, idet selskabet har tilkendegivet, at det i tilfælde af aftalens ophør er vurderingen, at der kan udrulles bredbånd på hele Læsø på rent kommercielt grundlag og uden offentlig støtte.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde mandag den 24. april 2017, at man er indstillet på, at aftalen kan ophæves.

Læsø Kommune udsendte i den anledning  følgende pressemeddelelse:

Påtænkt ophør af aftale mellem Nord Energi Fibernet A/S (NEF) og Læsø Kommune vedrørende levering af WAN-netværk og udbygning af NGA-infrastruktur på Læsø.
Som det er bekendt har Læsø Kommune og Nord Energi Fiber (NEF) efter EU-udbud indgået en aftale den 4. november 2016 om NEFs levering af WAN-infrastruktur og tjenester til Læsø Kommune samt udrulning af bredbånd på Læsø efter nærmere angivne specifikationer og med støtte fra Læsø Kommune på op til 10 mio. kr.

NEF har rettet henvendelse til Læsø Kommune og tilkendegivet, at NEF på grund af ændrede forudsætninger ønsker at bringe aftalen til ophør, idet NEF har tilkendegivet, at det i tilfælde af aftalens ophør er NEFs vurdering, at der kan udrulles bredbånd på hele Læsø på rent kommercielt grundlag og uden offentlig støtte. NEF har endvidere tilkendegivet sin hensigt om at gøre dette selv og om at tilkendegive dette til markedet.

Læsø Kommune vurderer, at det på denne nye baggrund er hensigtsmæssigt at bringe aftalen til ophør, hvorved Læsø Kommune ikke skal støtte projektet og kan opnå en betydelig besparelse.

Da støtten bortfalder, er det forventningen, at det kommercielt etablerede fibernet ikke – eller i hvert fald ikke indtil videre - vil være åbent for andre udbydere end de af NEF udpegede. Det betyder, at det vil være NEF i samarbejde med Bredbånd Nord/Eniig, der vil forestå tilbud til udnyttelse af fibernet.

Det er endvidere hensigten i tilfælde af ophævelse at genudbyde leveringen af WAN-netværk til kommunen.

Der vil fra d.d. og frem til den 8. maj 2017 være mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger til det påtænkte ophør af aftalen. Bemærkningerne skal fremsendes til Læsø Kommune på mailadresse kommunen@laesoe.dk.

Det er endvidere planlagt, at der afholdes borgermøde i uge 18, onsdag den 3. maj 2017, kl. 19.00, hvor der vil være mulighed for afklaring af spørgsmål

Norde Energi Fiber udsendte ligeledes en pressemeddelelse.

Læs Nord Ernergi Fibers pressemeddelelse

Opdateret den 10. januar 2017

Borgermøde, onsdag den 30. november 2016 kl. 19.00 i Læsø Hallen.

Nord Energi inviterede alle interesserede til møde i Læsø Hallen.

Læsø får i 2017 udrullet lynhurtigt bredbånd

Pløjer de nu hele Læsø op på kryds og tværs???

Nord Energi ville gerne orientere alle interesserede om udrulningen, konsekvenser og muligheder i aftalen mellem kommunen og selskabet, og hvoran man som husejer skal forholde sig, tilmelde sig osv.

Det blev i begyndelsen annonceret, at Bredbånd Nord var medarrangør. Det var ikke tilfældet.

Salget af internetopkobling og andre pakker starter i foråret 2017. Dette sker for at give andre leverandører af internet tilsvarende muligheder for at markedsføre deres produkter. 

Opdateret den 4. november 2016

Pressemeddelelse fra Læsø Kommune:

Med syvmilestøvler ind i fremtiden - Læsø først med Danmarks hurtigste internet til ALLE!

1 Gb op og 1 Gb ned.  Det er kodesprog for ”svimlende hurtigt bredbånd tilbydes ALLE på Læsø” – bolig, sommerhus, erhverv!

Frem til dec. 2017 bliver Læsø gennemgravet og gennempløjet fra syd til nord og fra øst til vest. Der skal lægges 1575 km kabler og fiber i jorden.

I kraft af et unikt samarbejde mellem Læsø Kommune og Nord Energi Fibernet A/S fra Hjørring får alle ejendomme på Læsø i løbet af 2017 adgang til lynhurtigt bredbånd, TV i høj kvalitet og telefoni.

Gratis! Ja, det er prisen for at blive tilsluttet, hvis man melder sig til inden udgangen af 2017. Kunderne skal blot betale sædvanlig abonnementspris i mindst 6 måneder, så leveres der fibernet lige ind i huset. Læsø Kommune har bevilliget 10,8 mio.kr. til at sikre borgere og gæster Danmarks bedste digitale forbindelse. Denne politik er valgt for at sikre, at borgerne i stort omfang også finder det attraktivt at udnytte de nye muligheder.

Gratis for kommunen? Nej det er det ikke! Kommunalbestyrelsen godkendte på et ekstraordinært møde den 18. oktober at låne godt 10 mio.kr. fra en særlig godkendt lånepulje jf. erhvervsfremmeloven. Dette beløb gives som tilskud til Nord Energi Fibernet A/S for at levere et dækkende netværk.

Fredag den 4. november underskrives kontrakten, der skal sikre aftalen. Og Nord Energi  FiberNet A/S får fornøjelsen af at være leverandøren, der som den første i Danmark får en kontrakt på at levere et komplet dækkende fibernet i en hel kommune – med Bredbånd Nord som indholdsleverandør.  

Armene er højt oppe – hos både kommunens borgere og i kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune. Borgmester Tobias Johansen er helt klar over, at dette er en enorm stor investering i forhold til kommunens størrelse, faktisk 6000 kr. pr. indbygger – men det bliver alle pengene værd.  Han udtaler, at ”Vi investerer i at være en aktiv del af samfundet! Velfungerende IT en livsnødvendighed for en kommune, så man kan arbejde, holde ferie, drive virksomhed, og kommunikere effektivt på alle måder.  Vores fysiske afstand til fastlandet gør det endnu vigtigere at fungere godt digitalt.

Borgmesteren fortæller, at aftalen er så usædvanlig, at kontrakten bliver underskrevet på et åbent arrangement, hvor alle kommunens interesserede er inviterede.  Der er god grund til at feste!  Aftalen vedrører nemlig hele øens udvikling – og er et springbræt mod en digital fremtid for en ø der allerede er i god udvikling.

Læsø Kommune ser frem til at det hurtigere internet bliver en realitet. I årevis har et langsomt og ustabilt net været hverdagen for rigtig mange husstande og virksomheder på Læsø. Mobildækningen har heller ikke været imponerende. Det har været en bremse for Læsøs udvikling.

Sommerhuse uden internet er umulige at sælge og svære at leje ud - internetforbindelse er noget af det første, potentielle huskøbere spørger til. Nu kan der svares, at ”det fås ikke bedre”.

Aftalen skaber nogle meget vigtige muligheder for at drive virksomhed også i de ’naturnære” dele af Læsø.   - ligesom de 150.000 turister der gæster Læsø hvert år får en endnu bedre ferieoplevelse.

Læsø kan nu blive en meget attraktiv placering for kommunikationsvirksomheder, der ikke har store behov for traditionel varetransport og for ansatte, der pludselig kan opnå at bo i både en fantastisk skøn natur og et venligt og fredligt samfund, og hvor der samtidig er mulighed for at indrette sig med en lynhurtig IT-fjernarbejdsplads.

Den politiske begejstring bliver i øvrigt ikke mindre af, at man med de nye bredbåndsforbindelser vil spare ca. 130.000 kr. årligt på driftsbudgettet for IT og telefoni, samtidig med at kapaciteten bliver meget større

FAKTA:

I Danmark har der været stor politisk velvilje til at støtte udbredelsen af bredbåndet med forskellige statsstøttede initiativer. Men efter tilløb i flere andre kommuner, er det første gang det faktisk lykkes at skabe en så omfattende løsning. Det er kun muligt fordi Læsø kommune har fået tilladelse til at optage et lån til opgaven.  Tilskudsordningerne har desværre ikke vist sig så anvendelige, når man ønsker en løsning for hele kommunen.  

I virkeligheden er aftalen baseret på, at det er bredbåndsselskabet der både ejer og anlægger fibernettet. Læsø kommunes rolle er at give et økonomisk tilskud til leverandøren, så det er muligt at få alle ca. 2700 ejendomme på øen med.

Projektet har været i EU-udbud, og Kommunen giver støtte i henhold til Lov om erhvervsfremme og Regional udvikling. Desværre valgte kun ét firma at give tilbud, til trods for at flere var interesserede. Borgmesteren mener, at årsagen må være, at det endnu er en helt ny samarbejdsmodel, som virksomhederne ikke har så meget erfaring med.  Hele dialogen med Nord Energi FiberNet A/S har været præget af et fælles ønske om udvikling af denne samarbejdsmodel, og at Læsø Kommune vil meget gerne vil dele erfaringerne herfra med andre.

Nordjysk erfaring er grundlag for kontrakten.

Nord Energi Fiber Net A/S er meget tilfreds med muligheden for at komme hurtigt i gang.  

Det bliver en travl periode, men det er vigtigt at få projektet gennemført flot og effektivt, som et lysende eksempel på digitale samarbejde mellem offentlige og private virksomheder.  Virksomheden har stor erfaring med denne type opgaver og stor forventning til den langsigtede værdi af denne opgave, der forhåbentlig bliver den første i en perlerække af tilsvarende samarbejder.

Allerede i denne uge planlægges gravearbejder og tidsplaner. Det kræver en detaljeret planlægning, når 110 lastbiler skal transportere fiber og udstyr med færgen til Læsø.  Så efter en meget aktiv turistsæson med fyldte færger er det nu tid til at fylde færgen med fiber - på vej til fremtidens bedste bredbåndskommune.

Henvendelse kan ske til:

Læsø kommune, Borgmester Tobias Johansen, tlf. 51357222
Nordenergi Fiber Net A/S, afdelingschef Christian Frost Lauritsen, tlf 51541110

Opdateret den 19. september 2016

Orientering om det kommende forløb med udbudsprocessen på bredbånd

Tilbudsfristen på bredbåndsudbuddet var den 14. september kl. 12.00.

Administrationen kan meddele, at der er indkommet bud på projektet indenfor tidsfristen. I de kommende uger vurderer administrationens projektmedarbejdere indkomne tilbud i samarbejde med rådgivere fra Netplan.
Målet er at udpege det objektivt bedste tilbud i henhold til udbudsbetingelserne.

Når der ved tildelingsprocessen er udpeget et vindende tilbud, som lever op til udbudskriterierne, fremsendes et dagsordenspunkt til Økonomiudvalget, som herefter fremsender indstilling til Kommunalbestyrelsen.
Ved et positivt udfald af udbuddet, vil administrationen indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at man godkender indstilling til to emner:

  • Kontraktindgåelse med vindende tilbudsgiver
  • Administrationen iværksætter hjemtagelse af lån som Læsø Kommune har modtaget lånedispensation på, fra lånepuljen til udbredelse af bredbånd
     

Kommunalbestyrelsen vil forud for beslutning på dette dagsordenspunkt blive orienteret af administrationens projektansvarlige samt få redegørelse og anbefaling fra rådgiver (Netplan vil være til stede) omkring udbuddets indhold og tekniske løsning.

Opdateret den 29. juni 2016

Læsø Kommune er den 28. juni 2016 gået i EU-udbud på en netværksydelse til kommunens datakommunikation (WAN). Løsningen omfatter et netværk, der skal forbinde kommunens decentrale lokationer (administration, skoler, plejecentre, dagtilbud m. fl.) med kommunens centrale driftscenter. Løsningen skal leveres med båndbredder fra 100/100 Mbit/s til 1/1 Gbit/s, med mulighed for opgradering op til 10/10 Gbit/s.

Erhvervsudvikling: Samtidig efterspørger Læsø Kommune udbygning af NGA-infrastruktur til erhvervsfremme og regional udvikling i de dele af kommunen, hvor erhvervsliv og borgere i dag ikke har tilbud om højhastighedsforbindelser. Det gøres i overensstemmelse med Lov om Erhvervsfremme og regional udvikling. Læsø Kommune ønsker herved, at erhvervsliv og borgere i disse områder hurtigst muligt får tilbudt højhastighedsforbindelser på 100/30 Mbit/s, med mulighed for opgradering på kommercielle vilkår.

Læsø kommune vil i forbindelse med udbuddet tildele direkte støtte til udbygning af NGA-infrastrukturen. Projektet er omfattet af gruppefritagelsesforordningen (Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014) Jf afd 10, artikel 52 stk 2).

Tilbudsfristen for udbuddet er efter anmodning fra teleudbyder ændret fra mandag den 29. august 2016 til denne gældende dato: Onsdag den 14. september kl. 12.00.

Henvendelse omkring udbuddet bedes rettet til Niels Odgaard, nod@laesoe.dk

Efter gennemførelse af teknisk høring og supplerende teknisk høring, hvori adresselisterne var justeriet i forhold til helt uaktuelle matrikler og adresser, offentliggør Netplan det samlede udbudsmateriale.

Opdateret den 24. november 2016

 

Udbudsmateriale

Forud for udbuddet blev der gennemført en teknisk høring vedr. udbudsmaterialet og den aktuelle adresseliste.
Materialet vedrørende den tekniske høring kan læses nedenstående.

Der er meddelt en anden supplerende teknisk høring, idet yderligere 12 adresser ønskes medtaget i udbuddet.

Anden supplerende tekniske høring

Adgangsadresser - regnark

Den 3. juni 2016 er der meddelt en supplerende teknisk høring vedr. hurtigere internet.
Høringsfristen er sat til den 16. juni 2016

Supplerende teknisk høring

Adgangsadresser - regneark

På nedenstående link kan du læse de anonymiserede svar, der er indkommet i forbindelse med de tekniske høringer.

Høringssvar på tekniksk høring