Social- og Kulturudvalget beslutter hvert årtilskud til organisationers og foreningers firvillige sociale arbejde.

Det sker i henhold til § 18 i Serviceloven.

Kommunen har afsat kr. 55.000 i budget 2017, og disse penge uddeles efter ansøgning.

Der er to ansøgningsrunder, hvoraf den første var med frist 1. april. 
Her blev der uddelt ca. kr. 35.000, således at der til anden runde resterer et beløb på kr. 20.000

Ved den sidste tildelingsrunde i november besluttede udvalget, at følgende foreninger skal have 

Kræftens Bekæmpelse, Læsø 2000 kr

Hjerteforeningen, Læsø 1000 kr

Læsø Meningshedspleje 5000 kr

Centerrådet og Plejehjemmets Venner tildeles samles de resterende 14.000 kr til demensrettede tiltag.