Kommunaldirektør Peter Pietras har regnet på resultatet af den politiske aftale om en ny udligningsreform.

Regnestykket ser sådan ud: 

Vi får ca. 10,7 mio. på reformen og 10  mio.  kr. mere på ø-tilskud. Det giver umiddelbart i alt 20,7 mio. kr.  mere end i dag. Herfra skal trækkes det ekstraordinære særtilskud vi fik i 2020 på 7,2 mio. kr., hvilket i alt giver ca. 13,5 mio. kr. mere end Læsø kommunens budget for 2020. Hertil kommer, så de sædvanlige reguleringer henover sommerens forhandlinger + midtvejsreguleringen.

 Grunden til, at vi faktisk får 13,5 mio. kr. mere end tidligere, skal findes i aftalen om udligningsreformen punkt 18.: Videreførelse af særligt ø-tilskud, citat:
”På FL19 blev, der etableret en 2-årig tilskudsordning for de mindste og vanskeligst stillede ø-kommuner, Læsø, Ærø og Samsø Kommuner. De tre kommuner får hver 10 mio. kr. årligt for 2019 og 2020. Det er aftalt, at tilskud videreføres og forhøjes til 20 mio. kr. årligt. Tilskuddet indarbejdes i disse kommuners ø-tilskud efter § 21, stk. 2.”