2,6 mio. i tilskud til renovering i Vesterø Havn

Fiskeristyrelsen har givet tilsagn  om et tilskud på 2,6 mio til reparation af den østre mole i Vesterø Havn.

Træmolen har de seneste måneder været lukket, da den er så nedslidt, at havnefogeden har vurderet, at den er  farlig at bevæge sig ud af.

Det er Østre mole, der fører ud til de røde huse og er en af adgangene til nogle af bådene i bl.a. jollehavnen.

Tilskuddet udgør halvdelen af de samlede udfgifter, der er beregnet kr. 5,2 mio. og projektet beyder, at følgende anlægsarbejder skal gennemføres:

  • Nedbrydning af eksisterende konstruktioner,
  • Etablering af spunsvæg-indfatning,
  • Etablering af læskærm
  • Flytning af flydebro
  • Uddybning
  • Rådgiverudgifter og
  • af- og genmontering af udstyr

Renoveringen påbegyndes først efter højsæsonen, da arbejderne vil påvirke hele havnen i en grad, så de ikke kan gennemføres, mens der er masser af liv, mange gæster og stor aktivitetet.

Adgangen til de røde huse bliver derfor temmelig besværlig i år, og havnen håber på lejernes og andres forståelse og tålmodighed i forhold til de gener, som tilstanden med den nuværende træmole medfører.