Fredag den 18. januar 2019 markerede Læsø Kommune, at Kirsten Vistrup Petersen den 1. januar  havde været ansat i kommunen i 40 år.

Læsø Kommune ønskede Kirsten tillykke med jubilæet ved en reception for  kollegaer, samarbejdsparnere, familie  og venner. Borgmesteren kunne ved den lejlighed overrække Dronningens Fortjenstmedalje til Kirsten

Kirsten arbejder i dag på kommunens lønkontor med mange forskellige personaleopgaver, men gennem de 40 års ansættelse har hun varetaget mange forskellige opgaver og været tilknyttet de fleste af kommunens afdelinger.

I mange år var Kirsten ansat ved teknisk forvaltning med specielt forsyningsselskabets opgaver.

Da Læsø Forsyning blev udskilt fra kommunen, flyttede Kirsten til ældreområdet med sekretæropgaven i døgnplejen som primært arbejdsfelt. Senere fulgte så en periode som sekretær for socialchefen, inden Kirsten sidste sommer rykkede ind på lønkontoret.