40 tons tang

Coasteren SAMKA fra Marstal anløb lørdag kl. 13.00 Østerby Havn med de første 40 tons af den tang (ålegræs), der skal bruges på Læsøs tangtage i løbet af året.

Læsset på billedet svarer til den mængde, der skal anvendes til et tag – endda på et forholdsvis lille hus.

Coasterens anløb blev overværet af ca. 200 mennesker, der ud over oplevelserne ved anløbskajen med taler og losning med bomkran også kunne muntre sig i de mange aktiviteter, der var til rådighed på havneområdet, hvor der bl.as. var opstillet en informationspavillonen, hoppeborg, og udendørs servering.

OM SAMKA.
SAMKA er en såkaldt coaster. Coasternes opgave var og er at sejle fragt. I efterkrigsårene blev der til fornyelse af den ældre danske træskibsflåde bygget 23 mindre motorskibe, såkaldte carolinere, ved danske værfter. SAMKA er et af to tilbageværende skib af denne type og sejler nu som museumsskib.

Som det kan ses, er SAMKAs sejladser dog ikke kun til pynt og museumsformidling. Det er en både en virkelig og vigtig fragt, der er om bord.