600.000 i ekstra udligning

Øerne fik ikke ret meget ud af udligningsreformen sådan som den blev udmeldt. Faktisk taber Ø-kommunerne, når man fratrækker det midlertidige særtilskud, der blev tildelt for 2019 og 2020.

Dette understreges ved at øerne i udspillet til udligningsreformen kun har fået:

Læsø: 0,6 mio. kr. i alt pr. år.

Samsø 4,8 mio. kr. i alt pr. år.

Ærø 12,3 mio. kr. i alt pr. år.

Det siger sig selv at 0,6 mio. kr. ikke kan løse Læsøs udfordringer, og slet ikke når man tager i betragtning at det er 9,4 mio. kr. mindre end det særtilskudsbeløb kommunen har haft på finansloven i 2019 og 2020, et tilskud øerne fik med henblik på overlevelse, frem til en udligningsreform. 

Endnu værre ser det ud, hvis udligningsreformen giver anledning til at vi mister vores særtilskud fra Indenrigsministeriet på 7,2 mio. kr. med henvisning til udligningsreformen, da vil Læsø være stillet 16,6 mio. kr. dårligere end i dag, hvilket svarer til en reduktion af budgettet i omegnen af 8%.

Den udmeldte reform finansieres for ca. ½ mia. kr. af staten. Nu må øerne vente og håbe på, at staten lægger yderligere 1-1½ mia.ind i en ny ordning. Disse yderligere midler kan gå til de fattigste udkantskommuner og øerne eller til at kompenserer de rigeste kommuners for deres forøgede bidrag til udligningen. 

Øernes udfordringer knytter sig ikke specielt til udligningssystemet, men til det at være en ikke brofast Ø med en relativt lille befolkning. Det er ikke kun en enkelt udfordring, der prsser bl.a. øernes økonomi, men derimod kombinationen af:

1.Højt skattetryk og store transportomkostninger

2.Højt kommunale gældstryk

3.Lavt kommunalt serviceniveau og langt til f.eks. sygehuse

4.Lave indkomster og dtort behov for ydelser til mange ældre borgerne