Årets første tang til Læsø leveres med skib.

Søndag den 30. april kl. 10 anlør costeren og museumsskibet MS SAMKA Østerby Havn med årets første ladning af ålegræs / tang til restaureringsarbejder på Læsø tængede huse.

Her kan de se, hvordan det så ud, da de ca. 50 tons tang blev lastet ombord på SAMKA i Stege Havn.

Video fra TV2 Øst: https://www.tveast.dk/nyheder/27-04-2017/1930/tangfiskere-sender-tang-til-laeso?autoplay=1#player

Det blev spændende oplevelse på havnen i Østerby.Ca. 100 lokale og gæster på Læsø var møædt frem fo at se, hvordan tangen blev lodset fra skibet og på en ventende lastbil.

Hedvigs Hus er det første restaureringsarbejde, som tømrere og tængemænd har genemført i 2017. Yderligere seks eller syv tanghuse, der er planlagt restaureret i løbet af 2017.

Arbejdet på Hedvigs Hus var ikke noget stort projekt. Det meste af taget er i god stand, så det var kun taget over laden og dermed en sårbar skotrende, der skulle have nyt tømmer og nyt ålegræs.

Herefter var Hedvigs Hus klar til at modtage de mange gæster, der hvert år gerne vil høre historien om huset og som møder op til aktiviteterne i huset. I sidste uge blev der taget fat.


Teknik- og havneudvalget har behandlet lokalplanforslagene for de tre ikke-fredede huse, der er på listen for 2017.

Som en del af aftalen mellem projektet og ejerne skal der godkendes en såkaldt bevarende lokalplan for de enkelte huse og der skal tinglyses et par servitutter vedr. husets omgivelser.

Lokalplanerne er kommunens ansvar. Udvalget har kigget på forslagene, der er sendt i høring den 2. maj frem til 3. juni.

Under den lignende lokalplanshøring i 2016 for de to ikke-fredede huse, der fik nyt tag sidste år, indkom der ingen høringssvar.

Alt tyder på, at alle på Læsø er meget glade for at det er lykkedes at få sikret den kulturarv som tanghusene indgår i.