Årets renoveringer af tanghuse

Igangværende renoveringer

Etape 1 er færdig med de første ti huse og i foråret 2019 er der opstart på Etape 2.

I 2019 istandsættes følgende ejendomme:

Forår – Mosevej 16 / ”Trines hus”

Sommer – Østerbyvejen 79 / ”Krogen”

Efterår – Danzigmannvej 24

Etape 2 forsættes med flere ejendomme i 2020 – 22, forventet ca. 10 ejendomme i alt.

Herefter er der kun ganske få tængede huse tilbage, som trænger til renovering, og hvor ejeren samtidig er interesseret i at deltage i projektet.

Indtil nu - i løbet af 2016, 2017 og 2018 er følgende ejendomme blevet renoveret:

 • Gammel Havnevej 1
 • Alleen 3
 • Danzigmandvej 6 – Uldstuen og Smedjen
 • Hedvigs Hus - færdiggjort
 • Snebærvej 1 - Knøw
 • Snebærvej 1 A - Lille Tanghus
 • Alleen 5
 • Danzigmannvej 2
 • Tanggaarden, Nattergalevej 15
 • Alleen 26, tanggården ”Skoven”
 • Museumsgården
 • Herudover er Kalines hus blevet færdiggjort med nytængning af sydsiden.

Inden projektet gik i gang er Andrines hus, Alleen 1 blevet tænget med støtte fra Slots- og kulturstyrelsen ligesom Kalines hus, Tangborgvej er blevet delvist istandsat finansieret af ejeren Realdania. Begge støtter også det store projekt.

Arbejdet er fulgt nøje og dokumenteret af Læsø Museum, der har påtaget sig opgaven at formidle projektet til interesserede.

Museet formidler bl.a. projektet på hjemmesiden  tangtag.dk