Nordjyllands Beredskab har meddelt, at der udstedt et generelt afbrændingsforbud i hele Danmark

Forbuddet er en omfattende række  bestemmelser, der alle har til hensigt at undgå specielt naturbrande, der meget let kan opstå på grund af varmen og det meget tørre vejr, og Beredskabet forventer naturligvis at et afbrændingsforbud vil være med til at mindske antallet af naturbrande, der kræver mange ressourcer og kan være meget farlige.

 

I juni måned blev De Danske Beredskaber tilkaldt til mere end 400 naturbrande.

Nordjyllands Beredskab præciserer i en pressemeddelelse, hvad afbrændingsforbuddet omfatter, og hvad man gerne må:

Forbuddet gælder enhver brug/afbrænding af:
• Ukrudtsbrænder
• Bål...
• Brug af kulgrill, herunder engangsgrill
• Åben ild på offentlige naturområder med vegetation
• Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
• Haveaffald
• Affald fra skovbrug
Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:
• Brug af gasgrill, trangia og lign. på fast og ikke-brændbart underlag på egen ejendom, ved sommerhuse, campingpladser, feriecentre og restauranter.
• Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde, og som ikke er en del af ovenstående.
Ingen dispensationer
Der gives ikke dispensationer fra ovenstående forbud
Vi opfordrer desuden til almindelig forsigtighed
• Parker aldrig bilen i højt græs (katalysatoren kan antænde brand)
• Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen
• Efterlad aldrig flasker mv. i naturen. (Virker som brændglas og kan antænde en brand)
• Smid aldrig aske i naturen (kan indeholde gløder meget længe efter brug)

Nordjyllands Beredskab følger situationen dag for dag og ophæver forbuddet hurtigst muligt.
Information om afbrændingsforbuddet, herunder ophævelse af forbuddet samt gode råd til en ”brandsikker sommer” kan ses på www.nobr.dk eller på vores facebook profil, søg: Nordjyllands Beredskab
Nordjyllands Beredskab kan herudover kontaktes på tlf. 70151514.

Du kan læse mere om afbrændingsforbuddet på disse link fra Beredskabet:

Afbrændingsforbud - generel information

Pressemeddelelse fra Nordjyllands Beredskab