Læsø Kommune yder hvert år et tilskud til organisationers og foreningers firvillige sociale arbejde.

Det sker i henhold til § 18 i Serviceloven.

Kommunen har afsat kr. 55.000 i budget 2017, og disse penge uddeles efter ans'øgning.

Der er to ansøgningsrunder, hvoraf den første var med frist 1. april. 
Her blev der uddelt ca. kr. 35.000, således at der til anden runde resterer et beløb på kr. 20.000

Der er deadline for at ansøge den 1. november.

Du kan læse mere på nedenståpende link

Frivilligt socialt arbejde