Midlerne til landdistriktsudvikling er svundet ind de senere år. LAG-midlerne er blevet reduceret med en tredjedel i årene frem mod 2020, og Landdistriktspuljen er ikke blevet forhøjet i flere år. 

De massive besparelser på LAG-ordningen og Landdistriktspuljens beskedne størrelse får landdistriktsudviklingen til at ligne et lavprioriteret område.
Formanden for Sammenslutningen for Danske Småøer, Dorthe Winther, og formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at projektmidlerne nu er så små, at de ikke i tilstrækkelig grad kan være med til at sikre en bæredygtig udvikling på øerne og i landdistrikterne.

De to foreningsformænd har i fællesskab skrevet en kronik i Avisen Danmark og udsendt en fælles pressemeddelelse.

Læs hele pressemeddelelsen her